maandag 26 mei 2014

New BornDaar is hij dan. Pascal Johan. Een mooi jongetje met tien vingertjes en tien teentjes. 
Op 13 Mei is hij geboren. Zijn broertje Lucas is helemaal blij met hem.

There he is. Pascal Johan. A nice boy with ten fingers and ten toes. 
On 13 May he was born. His brother Luke is totally happy with him.

zondag 4 mei 2014

Midieval Shelf

Het gaat zoals het gaat. Druk,  familie bezigheden en werken. Veel redenen, om geen tijd te vinden, om hier wat te schrijven. Ondertussen gaat het borduren wel gewoon door. Zij het in mindere mate, dan voorbije jaren. Dat is in het geheel niet erg. Onze kleinzoon is daar een deel van. Nog een week te gaan, dan krijgt Lucas er een broertje bij.
Ik ben voor dit nieuwe broertje aan het borduren. Midieval Shelf van Spangler. Heerlijke vrolijke kleurtjes.
In augustus,  hebben we dus twee kleinkinderen te slapen. Het word druk in huis. Gezellig hoor.

It's the way it goes. Pressure, family activities and work. Many reasons, in order to find, time to write. Meanwhile, stitching continues. Maybe in a lesser extent than in previous years. That is not bad at all. Our grandson is a part of it. One more week to go, then Lucas gets a little brother.
I am stitching for this new brother. Midieval Shelf from Spangler. Lovely bright colors.
So in August, we have two grandchildren to sleep. It's getting crowded in the house. Cozy though.

zaterdag 11 januari 2014

Gothic and Midieval ShelfHet is veel te lang geleden dat ik wat geschreven heb. Dat hoort niet, als je een blog hebt. 
Dus ik beloof beterschap.
Ik heb veel gewerkt aan Gothic. Vijf bladzijden erbij gedaan.
Maar dan komt er een nieuw kleinkind bij (in Mei) , en moet ik haar opzij leggen. 
Samen met Sanne is er een nieuwe uitgezocht. Midieval Shelf,  van Spangler. 
Ik denk niet dat ik deze af krijg voor de geboorte. Maar ik kom een eind. 
23 bladzijden in 20 weken is zelfs voor mij teveel.

It's been too long since I've been writing. That's not right, if you have a blog. So I promise to do better.
I have worked a lot on Gothic. Five pages was added.
But then comes a new grandchild (in May), and I have put her aside.
Along with Sanne there is a new project sorted out for the new nursery. Midieval Shelf, from Spangler. I do not think I get it ready for the birth. But I will come far. 23 pages in 20 weeks is too much., Even for me