maandag 17 juni 2013

Gothic from Marta Dahlig


Het proces is langzaam. Vier bladzijden gedaan. Je kan de arm goed zien. Niet als je er bovenop zit, maar wel, nu de foto gemaakt is. Erg mooi.
Het is verleidelijk om eerst het gezicht te doen. Maar ik houd nu eenmaal van verrassingen. Dus ik ga eerst naar beneden. Wel saai maar dat geeft niet. Misschien werk ik dan wel van onder naar boven, om de spanning erin te houden.

The process is slow. Four pages done. You can see the arm well. Not if you are on top, but now the picture is taken. Very beautiful.
It is tempting to first do the face. But I simply love surprises. So I go down first. Well boring but that does not matter. Maybe I do work from bottom to top, in order to keep up the tension.