zaterdag 23 november 2013

Gothic and news


In de winter is er altijd wat meer tijd dat ik kan borduren. Met mooi weer zijn we meer buiten en sporten we wat meer. Nu is het lekker met chocolade melk en een zelfgebakken koekje om thuis te zijn.
Met Gothic, van Marta Dahlig gaat het voorspoedig. Al weer twee bladzijden klaar. 
Er was ook groot nieuws, we worden volgend jaar weer opa en oma. Lucas krijgt een broertje of een zusje. De eerste echo's zijn gemaakt en het kindje groeit voorspoedig.

In the winter there is always more time that I can embroider. With nice weather we are more outside and exercise more. Now it is delicious with chocolate milk and a homemade cookie to be home.
Gothic, from Marta Dahlig goes smoothly. Already two pages done.
There was also great news, we will be back grandparents next year. Lucas gets a little brother or sister. The first echoes are created and the baby is growing well.

vrijdag 11 oktober 2013

Gothic from Marta Dahlig

Ik ben nu precies op de helft met Gothic van  Marta Dahlig. Ik ga nu weer bovenaan beginnen. Dan komt er een stuk van het gezicht tevoorschijn. Dat vind ik altijd wel spannend.  Ik heb het poppenhuis van mijn moeder meegekregen, en ik ben een sprei aan het breien. Ook wel weer eens leuk om te doen. 

I am exactly  half way with Gothic from marta Dahlig. I'm going to start again at the top. Then a piece of the face will appear. I always find it exciting. I have a dollhouse inherited from my mother, ( she didnt like it anymore) and I'm knitting a blanket. Also fun to do.

maandag 19 augustus 2013

Gothic van Marta Dahlig


Schandalig van mijzelf dat ik dit weer op de lange baan schuif. Maar goed, nu dan toch even tijd genomen. Ik heb een flink stuk gedaan. Ik ben al beneden aan de rand geweest. En nu weer een stuk bovenaan begonnen. Ik zie haar sieraden tevoorschijn komen. Leuk om te doen. Alleen wel raar dat het voorbeeld een paarse kleding vertoont maar ik moet het groen maken. Misschien dat het naar de voorkant toe nog veranderd. Ik was nou juist gecharmeerd van de kleur.

Outrageous of myself  that I do this again, to slow to show the progress. Anyway, now still just taken time. I have quite a lot done. I've already been down to the edge. And now a top piece started. I see her jewelry emerge. Fun to do. Only strange that the example shows a purple dress but I have to make it green. Maybe the color changed towards the front. Well I was just enamored of the color.

maandag 17 juni 2013

Gothic from Marta Dahlig


Het proces is langzaam. Vier bladzijden gedaan. Je kan de arm goed zien. Niet als je er bovenop zit, maar wel, nu de foto gemaakt is. Erg mooi.
Het is verleidelijk om eerst het gezicht te doen. Maar ik houd nu eenmaal van verrassingen. Dus ik ga eerst naar beneden. Wel saai maar dat geeft niet. Misschien werk ik dan wel van onder naar boven, om de spanning erin te houden.

The process is slow. Four pages done. You can see the arm well. Not if you are on top, but now the picture is taken. Very beautiful.
It is tempting to first do the face. But I simply love surprises. So I go down first. Well boring but that does not matter. Maybe I do work from bottom to top, in order to keep up the tension.

donderdag 9 mei 2013

Stocking for LucasNa een lange en koude winter met ups en downs, eindelijk de zon weer.
Ik heb gewerkt aan een kerstsok voor kleinzoon Lucas. Daar moet nog de blauwe stof aan de achterkant genaaid worden.
Ik ben begonnen in de tuin. 50 aardbeienplanten gepoot. En tien tomatenplanten. Een tweede pruimenboom geplant.  De kruisbessenstruik staat ook al weer helemaal vol met bloemen. Ik hoop zo dat het gaat lukken.
Na een jaar niet kunnen rijden, voor het eerst weer een weekend op de motor gezeten. Man wat heb ik dat gemist. Ik word daar wel weer voor gestraft, maar ja je kan niet eeuwig thuis blijven zitten.

After a long and cold winter with ups and downs, finally the sun.
I worked on a Christmas stocking for grandson Lucas. There needs to be the blue fabric sewn on the back.
I started in the garden. 50 strawberry plants planted. And ten tomato plants. Planted a second plum tree. The gooseberry bush is also already quite full of flowers. I hope that it will succeed.
After a year I can not drive, for the first time a weekend on the motorcycle. Man I've missed that. I am there to be punished again, but hey, you can not sit at home the whole summer.