zaterdag 28 januari 2012

ziek, sick

In de eerste week van December had ik op mijn werk heel hard mijn elleboog gestoten. Daar heb ik 5 weken voor thuis gezeten.
In die tijd had ik ook wel eens een rare pijnlijke steek in mijn hiel. Maar door de pijn stillers bleef dat wel onder controle. Nu ik die voor mijn elleboog niet meer nodig heb, is de hiel doorgezet. Dat blijkt een slijmbeurs ontsteking te zijn. tsjonge wat doet dat pijn. Je weet echt niet waar je het zoeken moet. Nu na twee dagen pijnstilling kan ik de voet weer gewoon neerleggen.
Met die elleboog kon ik helaas niet borduren. Nu zit ik languit op de bank om die hiel te ontlasten en is het ook niet handig.
Ik ben aan het lezen, De wetten van de Magie, van Terry Goodkind. Erg mooie intense verhalen. Ik ben nu aan de vierde wet bezig. Per boek zijn er zeshonderd pagina's. Ik geloof dat er twaalf boeken zijn. Ik kan dus nog even vooruit. 

In the first week of December at work, I very hard bumped my elbow. I've been home for 5 weeks.
At that time I had sometimes a strange aching pain in my heel. But the pain was with the painkillers for my elbow under control. Now that I no longer need them for my elbow, the heel burst out. That appears to be a bursitis. Wow, what does that hurt. You really do not know how to lay youre foot. Now after two days with pain relief I can just lay back the foot.
With the elbow unfortunately I could not stitch. Now I'm sprawled on the couch to relieve the heel and it is not convenient to stitch.
I am reading, The Laws of Magic, by Terry Goodkind. Very pretty intense stories. I am now reading the fourth law. Each book has six hundred pages. I believe there are twelve books. Well, I have a while.

dinsdag 3 januari 2012

Hazelnut pastry

Vandaag is het dinsdag, en dan vind ik dat wel een reden om iets lekkers te maken. Een hazelnootgebakje. Na een fiasco vorige week, met een recept wat niet klopte, er nu maar eens wat dieper in gedoken. En zowaar uitstekend gelukt. De kinderen zullen smullen vanavond. Een heel klein beetje Baileys door de slagroom en de smaak spettert er vanaf.

Today is Tuesday, and then I think a reason to make something tasty. A hazelnut pastry. After a fiasco last week, with a recipe that was not right, I looked deeper into it. And actually very successful. The kids will love it tonight. A little bit Baileys into the cream and flavor is splash out of it.