vrijdag 23 november 2012

Eerste zwemles / First swimming lesson


Lucas heeft vandaag voor het eerst in een zwembad, zwemles gehad. Zoals het een goed zwemmer betaamd, was hij helemaal niet bang, en genoot met volle teugen. Pappa kijk maar uit, voor je het weet, heeft hij je zwemtijden verbeterd.  Volgende keer wil hij toch net zo'n koele zwemcap als jij hebt. Volgende week mag hij weer. Dan kan hij een een certificaat van bekwaamheid halen.    


Lucas has had today for the first time in a pool, swimming lesson. As a sun of a swimming family, he was not afraid at all, and enjoyed it to the fullest. Daddy watch out, before you know it, he has beaten your swimtimes. Next time he wants to have just such a cool swim cap as you have. Next week, he can go again with the possibility to get a certificate of competence.
Daar ga ik dan   Here we go 
Rugcrawl  backstroke
Slagverbetering  Stroke improvement
onderwaterfase   under water phase
wachten op mamma   waiting for mom

Geen opmerkingen: