vrijdag 23 november 2012

Eerste zwemles / First swimming lesson


Lucas heeft vandaag voor het eerst in een zwembad, zwemles gehad. Zoals het een goed zwemmer betaamd, was hij helemaal niet bang, en genoot met volle teugen. Pappa kijk maar uit, voor je het weet, heeft hij je zwemtijden verbeterd.  Volgende keer wil hij toch net zo'n koele zwemcap als jij hebt. Volgende week mag hij weer. Dan kan hij een een certificaat van bekwaamheid halen.    


Lucas has had today for the first time in a pool, swimming lesson. As a sun of a swimming family, he was not afraid at all, and enjoyed it to the fullest. Daddy watch out, before you know it, he has beaten your swimtimes. Next time he wants to have just such a cool swim cap as you have. Next week, he can go again with the possibility to get a certificate of competence.
Daar ga ik dan   Here we go 
Rugcrawl  backstroke
Slagverbetering  Stroke improvement
onderwaterfase   under water phase
wachten op mamma   waiting for mom

zondag 18 november 2012

MC.Escher, Three Worlds Finished


Na een week van veel borduren heb ik hem dan af. Three Worlds, voor mijn zoon Ivan. Hij heeft een vijver met Koi karpers. En ik vond dit ontwerp wel goed bij hem passen. In December vorig jaar ben ik er mee begonnen. In de zomermaanden een kleine onderbreking. Met maar weinig variatie aan kleuren, vond ik het aan het einde wel zwaar. Volgende week ga ik naar de lijstenmaker om er een mooie lijst bij te zoeken. Ivan is jarig op de laatste dag van het jaar. Ik hoop dat hij er veel kijk plezier aan heeft.


After a week of much stitching it's done. Three Worlds, for my son. He has a pond with Koi carp. And I found this design fit well for him. In December last year I started it. In the summer months a small break. With little variation in color I found it at the end heavy. Next week I go to the framer to look for a nice frame. Ivan's birthday is on the last day of the year. I hope he has a lot of fun to look at it.

zondag 11 november 2012

Escher last page

Eindelijk begonnen aan de laatste pagina. 1 December krijg ik het wel klaar. Ik heb uitgerekend dat ik per dag 300 kruisjes moet doen. Nou, dat is wel te doen. Zaterdag was een hele sombere dag. Maar met een lampje, goede muziek, en drie films, kwam ik al bordurend de dag wel door. Ik zag, Kuifje, Snowwhite and the huntsman en the walking dead seizoen 1.
Ger heeft het heel druk met Windows acht. Hij is aan het ontdekken. Veel apps en een hele andere indeling. Wel spannend en leuk.   

I finally started the last page. 1 December I get it done. I calculated that I should do each day 300 crosses. Well, that's to do. Saturday was a very gloomy day. But with a light, good music, and three films, I came  stichting through the day. I saw Tintin, Snow White and the Huntsman and the walking dead season 1.
Ger's very busy with Windows eight. He's discovering. Many apps and a different layout. Exciting and fun.