woensdag 29 februari 2012

Astronomer, Miles Pinkney

Mijn vader is ook gevorderd met zijn werk.
Hij is aan de laatste rij begonnen. En ik denk, dat hij hem over vier weken wel af heeft.
Zijn volgende werk zal zijn Shaman van Laura Prindle.

My father is also advanced in his work. He was started on the last row.
And I think he has finished it in four weeks.
His next work will be Shaman Laura Prindle.

dinsdag 28 februari 2012

Escher


De tweede bladzijde van de tweede rij, loopt alweer naar het einde. Ik was bang dat de weinig kleuren me tegen zouden staan. Maar niets is minder waar. Het verveelt niet. Er zit ook veel Kreinik tussen. Dat glinstert zo mooi.

The second page of the second row, runs again until the end. I was afraid that the few colors would stand against me. But nothing is less true. It is not boring. There's also a lot between Kreinik. That glistens so beautifully

zondag 19 februari 2012

my coffee corner at home


Na een tijd strompelen, en doktersbezoeken, gaat het iets beter. Ik ga morgen voor korte tijd weer werken. Je zou helemaal vervreemden van menselijk contact. Ik heb heel wat op internet rondgezworven, en dat kost geld. Maar ik heb iets heel leuks gevonden voor in de huiskamer. Een sjabloon voor mijn koffiehoek. Zaterdag heb ik dat met hulp aangebracht. Ik moet zeggen het resultaat is mooi.

After a while of stumble, and doctor visits, its getting better. I go tomorrow for a short time to my job. You would completely dispose of human contact. I have a lot of wandering around on the internet, and that costs money. But I found something very nice for the home. A template for my coffee corner. Saturday I made ​​it with help. I must say the result is beautiful.