zondag 30 december 2012

Escher, Three Worlds Framed

 
Eindelijk terug. De lijst was niet op voorraad, dus het was maar net op tijd terug. Ivan is morgen jarig. Sanne heeft al een plaatsje aan de muur in gedachten. Hij is best groot. 55 x 75 cm. Ik zal kijken of ik een foto maak met Ivan erbij.

Finally back. The list was not in stock, so it was only just in time. Ivan's birthday is tomorrow. Sanne has a spot on the wall in mind. He's pretty big. 55 x 75 cm. I'll see if I can make a photo with Ivan and the Escher.

zondag 2 december 2012

Werk van mijn vader / Dads workMijn vader heeft het weer gedaan. Een werkstuk, binnen het jaar, af. Het is The Wind in the Stone van Kinuko YCraft. Natuurlijk laat hij het inlijsten. Nu gaat hij beginnen aan Flight of Freedom van Josephine Wall. Hij heeft zijn stof zelf blauw geverfd. Omdat het veel blauw is en de ondergrond wel eens doorschijnt. Met textiel verf, gaat dit heel goed.

My father has done it again. A piece, within the year ready. It's The Wind in the Stone of Kinuko YCraft. Of course he let it frame soon. Now he is starting Flight of Freedom by Josephine Wall. He has his fabric dyed blue by himself. It is much blue and the surface sometimes shines through. With fabric paint, this is going very well.

vrijdag 23 november 2012

Eerste zwemles / First swimming lesson


Lucas heeft vandaag voor het eerst in een zwembad, zwemles gehad. Zoals het een goed zwemmer betaamd, was hij helemaal niet bang, en genoot met volle teugen. Pappa kijk maar uit, voor je het weet, heeft hij je zwemtijden verbeterd.  Volgende keer wil hij toch net zo'n koele zwemcap als jij hebt. Volgende week mag hij weer. Dan kan hij een een certificaat van bekwaamheid halen.    


Lucas has had today for the first time in a pool, swimming lesson. As a sun of a swimming family, he was not afraid at all, and enjoyed it to the fullest. Daddy watch out, before you know it, he has beaten your swimtimes. Next time he wants to have just such a cool swim cap as you have. Next week, he can go again with the possibility to get a certificate of competence.
Daar ga ik dan   Here we go 
Rugcrawl  backstroke
Slagverbetering  Stroke improvement
onderwaterfase   under water phase
wachten op mamma   waiting for mom

zondag 18 november 2012

MC.Escher, Three Worlds Finished


Na een week van veel borduren heb ik hem dan af. Three Worlds, voor mijn zoon Ivan. Hij heeft een vijver met Koi karpers. En ik vond dit ontwerp wel goed bij hem passen. In December vorig jaar ben ik er mee begonnen. In de zomermaanden een kleine onderbreking. Met maar weinig variatie aan kleuren, vond ik het aan het einde wel zwaar. Volgende week ga ik naar de lijstenmaker om er een mooie lijst bij te zoeken. Ivan is jarig op de laatste dag van het jaar. Ik hoop dat hij er veel kijk plezier aan heeft.


After a week of much stitching it's done. Three Worlds, for my son. He has a pond with Koi carp. And I found this design fit well for him. In December last year I started it. In the summer months a small break. With little variation in color I found it at the end heavy. Next week I go to the framer to look for a nice frame. Ivan's birthday is on the last day of the year. I hope he has a lot of fun to look at it.

zondag 11 november 2012

Escher last page

Eindelijk begonnen aan de laatste pagina. 1 December krijg ik het wel klaar. Ik heb uitgerekend dat ik per dag 300 kruisjes moet doen. Nou, dat is wel te doen. Zaterdag was een hele sombere dag. Maar met een lampje, goede muziek, en drie films, kwam ik al bordurend de dag wel door. Ik zag, Kuifje, Snowwhite and the huntsman en the walking dead seizoen 1.
Ger heeft het heel druk met Windows acht. Hij is aan het ontdekken. Veel apps en een hele andere indeling. Wel spannend en leuk.   

I finally started the last page. 1 December I get it done. I calculated that I should do each day 300 crosses. Well, that's to do. Saturday was a very gloomy day. But with a light, good music, and three films, I came  stichting through the day. I saw Tintin, Snow White and the Huntsman and the walking dead season 1.
Ger's very busy with Windows eight. He's discovering. Many apps and a different layout. Exciting and fun.

zondag 28 oktober 2012

Pompoensoep / Pumpkin soupVorige keer vond ik de soep te dun. Ik heb gezocht naar een recept, met meer groente en kruiden. Ik heb er een gevonden. Deze is heerlijk.
Uien en knoflook aanbraden. 2 eetlepels Koriander, 1 eetlepel Djahe, en 1 eetlepel Djinten erdoor heen roeren. Dan  paprika,  1 grote winterpeen,  en bleekselderij toevoegen. De pompoen klein snijden met vier aardappels. Dit alles in de pan.
Water erbij tot het allemaal net onder staat. En koken voor twintig minuten. Dan de staafmixer erdoor en is het genieten van deze heerlijk gevulde soep.

Last time I thought the soup was too thin. I looked for a recipe, with more vegetables and herbs. I've found one. This is delicious.
Onions and garlic fry. 2 tablespoons coriander, 1 tablespoon djahé, and 1 tablespoon Djinten therethrough stirring. Then pepper, 1 large carrot, and add celery. The pumpkin into small pieces with four potatoes.
All this in the pan. Water added to it all just cover. And cook for twenty minutes. Then the blender through and enjoying this delicious filling soup.

maandag 22 oktober 2012

some pages to do


Eindelijk eens een update. Het is een gevecht met de tijd. Ik heb nog 37 dagen, en dan moet hij klaar zijn. 1 december moet hij naar de lijstenmaker. Ivan's verjaardag is 31 December, maar de lijstenmaker gaat altijd de laatste twee weken van December dicht.
Nog 20.000 kruisjes, dat is een geteld gemiddelde van 540 kruisjes per dag. Dat moet normaal wel lukken. Maar je hebt wel eens van die dagen.
Als het lukt, ga ik weer eens verder met de kerstsok. Ik maak daar geen haast mee hoor. 
Met onze kleinzoon gaat het geweldig. Hij groeit lekker en bezorgt zijn ouders wakkere nachten. Als je nog maar vier weken oud bent, mag dat wel.

Finally an update. It is a battle with time. I have another 37 days, and then it must be ready. December 1, he must be at the framer. Ivan's birthday is 31 December, but the framer is always the last two weeks of December closed.
Still another 20,000 crosses, which is an average count of 540 stitches per day. This should normally be fine. But you do have some of those days.
If it works, I go a little further with the Christmas stocking. I make it no hurry though.
Our grandson is great. He grows nice and gives his parents awake nights. If you're only four weeks old, you should though.

dinsdag 2 oktober 2012

Heerlijk Koken/ Delicious cooking

Sudder koken is aan mij wel besteed.
Nu de storm om het huis raast, heb ik lekker groente en vlees gehaald , om Goulash te maken. Wel met veel meer groenten dan normaal. Paprika, knoflook, uien, prei, courgettes, paddestoelen, verse mais, varkensvlees en rundvlees, rode wijn en een pond tomaten. De pan is duidelijk te klein. Een klein beetje cayennepeper en paprikapoeder, peper en zout. Wat een heerlijke geuren trekken door het huis. Straks een aardappel schillen, en dan kunnen we aanvallen.
 
Simmer cooking is well spent to me.
 Now the storm rages around the house, I bought vegetables and meat, to make goulash. With a lot more vegetables than usual. Peppers, garlic, onions, leeks, courgettes, mushrooms, fresh corn, pork and beef, red wine and a pound of tomatoes. The pan is clearly too small. A little cayenne pepper and paprika, pepper and salt. What a wonderful scents, pull through the house. Soon peel some potatos, and then we can attack.
 

donderdag 20 september 2012

Baby Lucas

Daar is hij dan. Onze kleinzoon, Lucas. Wat een mooi kindje. Elke baby die geboren wordt is mooi maar deze is natuurlijk specialer. Mamma Sanne heeft het zwaar gehad, maar ze is weer aan het opknappen en wordt een geweldige mamma. Ook pappa Ivan komt in zijn rol als vader en geniet met volle teugen. Je kinderen die nu zelf kinderen krijgen is een ervaring apart.

There he is. Our grandson, Lucas. What a beautiful baby. Any baby who is born is beautiful but this is of course special. Mom Sanne had a hard time, but she's recovering well and is a great mom. Daddy Ivan also comes in his role as father and thoroughly enjoy. Your children who now have children is an special experience.

vrijdag 14 september 2012

So near

Het is zo dichtbij. Zo'n speciaal gevoel. En zo trots op de toekomstige ouders. Jongen of meisje, niemand die het weet. Nieuwsgierig en zenuwachtig zijn we toch wel een beetje. Deze morgen de laatste check gehad in het ziekenhuis. Even nog naar de winkel voor postzegels. Een lampje opgehangen en lekker een broodje gegeten. We hebben ze achtergelaten in de wetenschap dat we de mooie dikke buik niet meer gaan zien. Dag mamma, dag kindje, tot over een paar dagen.

It's so close. Such a special feeling. And so proud of the parents. Boy or girl, nobody knows. Curious and nervous, we are quite a bit. This morning the last check had in the hospital. Just have to shop for stamps. A lamp hung and tasty ate a sandwich. We left them in the knowledge that we have the beautiful belly not going to see again. Bye mom, Bye baby, until a few days.

maandag 20 augustus 2012

Three Worlds, zeven and a half page to go

Het is wel heel erg warm. Zo komt er van borduren niet veel. Toch heb ik ander halve pagina gedaan. Nog zeven en een half te gaan.
Sanne moet nog vier weken tot de uitgerekende datum. Het gaat toch snel. Het lijkt me ontzettend leuk, om oma te zijn.
Met die vervelende peesontsteking in mijn voet, gaat het met die warmte ook niet goed. Die ene voet is opgezwollen en de pees komt in de verdrukking. Met als gevolg dat de voet hard is en je er slecht op kan lopen. Het is al negen maanden aan de gang . Bijna geen motorfiets gereden, wat een ergenis. Maar een baby maakt veel goed.

It is very hot. So there's not a lot of Stitching. Yet, I have another one and a half page done. Seven and a half to go.
Sanne still four weeks until the due date. It goes so fast. It seems like a lot of fun to be grandma.
With those nasty tendonitis in my foot,'s that heat is not good. That one foot is swollen and the tendon is compromised. With the result that the foot is hard and you can walk badly. It's been nine months. Almost no motorcycle riding. What an annoyance. But a baby makes up for it.

donderdag 2 augustus 2012

Three worlds, nine pages to go

Het valt niet mee om te blijven focussen. Het weer is lekker. Ik wil dit af hebben in December. Moet ik toch iedere dag wat doen. Nog negen pagina's te doen. Ik heb uitgerekend dat ik 4000 steken per week moet doen, om het dan af te hebben. Dat is normaal niet zo'n probleem. Maar er staat veel te gebeuren de komende maanden. Oma word je niet ieder jaar tenslotte.

It's hard to stay focused. The weather is nice. I want this off in December. I must do something every day. Nine pages to do. I calculated that 4000 stitches a week,should be enough. This is normally not a problem. But there is much to happen in the coming months. You do not become a grandmother every year.

zondag 8 juli 2012

Shaman finished.

Mijn vader heeft weer een een project af. Shaman van L.Prindle. Hij gaat nu aan de wind in de steen, van  Kinuko Y Craft maken. Daar zijn de eerste 1000 steken al van gezet.
Mijn project van Escher heeft nu de staart van de vis erop staan. Ook is dit de laatste pagina van de onderkant. Nu werk ik naar boven.

My father has another finish a project. Shaman of L.Prindle. He now goes to the wind in the stone, Kinuko Y Craft making. There are the first 1000 stabbing already put.
My project Escher now has the tail of the fish on it. Also this is the last page of the bottom. Now I work upwards.

vrijdag 22 juni 2012

Three worlds, Escher

De karper bijna helemaal in beeld. Nu nog de laatste rij aan de zijkant omhoog. Dan is de volle breedte bereikt. Een bladzijde in de week, lukte me net niet. zo veel andere dingen te doen. Ook de tuin heeft aandacht nodig. Vorige week waren we twee dagen aan het klussen, bij Ivan en Sanne thuis. Behangen en een nieuwe vloer. Het is erg mooi geworden. Nu nog de meubeltjes, en dan kan er een nieuw klein mensje in slapen. Nog maar 13 weken. Het gaat zo snel. (de witte stippen op de foto is de zon die door de gordijnen piekt)

The carp is almost completely in the picture. Now the last row on the left side up. Then the full width is reached. A page a week, I could just not. so many other things. The garden needs attention. Last week we were two days doing odd jobs, with Ivan and Sanne home. Wallpapering and a new floor. It is very nice. Now the furniture, and then a new little person can sleep in it. Just 13 weeks to go. It goes so fast.  The white dots in the picture is the sun that peaks through the curtains


donderdag 31 mei 2012

Escher, threeworlds

Oei, het is al een maand geleden dat ik geschreven heb. Eigenlijk te lang, maar het is voorbij gevlogen. Ik ben gebleven aan de onderkant van het werkstuk. Ik vond het leuk om de vis af te maken. Het gaat wel langzamer dan ik wil. Over 4 maanden worden we oma en opa en dan heb ik nog minder tijd. Ik moet het maar van me af zetten want tenslotte zijn er mooiere dingen in de wereld. Maar ja, het blijft zo leuk om te doen.

Oops, it's been a month since I wrote. Actually too long, but it has flown by. I left off at the bottom of the workpiece. I liked the fish to finish. It's going slower than I want. In about 4 months we are grandparents and I have even less time. I just have to turn away from it because after all there are better things in the world. But, it's still so fun to do.

vrijdag 27 april 2012

Escher

In de afgelopen twee weken heb ik een bladzijde gemaakt. Wel veel stukken hetzelfde. Dat werkt snel. Nu het lijf van de vis. Ik heb niets gedaan aan de telefoon van de majesteit.
Ik ben deze week twee keer naar de fysiotherapie geweest, voor mijn voet. Ik krijg een aantal shock wave behandelingen. Dat is met een aparaat die trillingen maakt, en een hertz door de pees stoot. Daarmee moet de verkalking van de pees weggaan. Het is wel een pijnlijke behandeling. Maar met een goed eindresultaat hoop ik.

In the past two weeks I made ​​a page. However, many pieces the same. It works fast. Now the body of the fish. I did nothing of the majesty Telephony.
This week I've been twice to the physical therapy for my foot. I get a number of shock wave treatments. This is one device that creates vibration, and shock hertz through the tendon. This should leave the calcification of the tendon. It is a painful procedure. But with a good end result I hope.

zondag 15 april 2012

Escher Three Worlds

Ik ben met de laatste bladzijde van deze rij klaar. Nu ga ik weer aan de volgende beginnen. De karper komt mooi in beeld. Ondanks dat ik het een mooi project vind, ben ik toch even aan een nieuwe begonnen. Ik kon het niet weerstaan. Wat een leuke.
Het is Her Majesty Telephony van Jacek Yerka. Met een douchekop als hoorn en een klein blikken torretje als bel. De parels die uit de jurk komen. Echt Dali like.

I am with the last page of this row ready. Now I go to the next row. The carp is beautiful in the picture. Although I find it a nice project, I have just a new start. I could not resist. What a fun.
It is Her Majesty Telephony from Jacek Yerka. With a shower as horn and a small tin beetle as an bell. The pearls come from the dress. Really like Dali.

zondag 1 april 2012

Shaman from Laura Prindle

Toen we aan het fietsen waren, kwamen we langs het huis van mijn ouders. Ik heb altijd een klein cameraatje in mijn zak. Dus kon ik een foto nemen van het begin van Shaman. Voor mijn vader is twee pagina's, het begin. Ik wil mijn Escher klaar hebben in december. Dan is Ivan jarig. Maar mijn tempo is wat gezakt, en ik weet niet of ik het ga halen. 

When we were clycling, we passed the house of my parents. I always have a small camera in my pocket. So I could take a photo of the beginning of the Shaman. For my father is two pages, the beginning. I want my Escher ready in december. Then is Ivan's birthday. But my speed is dropped, and I do not know if I'm going to get

zaterdag 31 maart 2012

Escher fish

Eindelijk de vis. Zo goed als op de bodem. waar vissen nu eenmaal veel rondhangen. Doordat het hier in nederland twee weken al aardig weer is heb ik minder tijd om binnen te borduren. Maar dat geeft niet. Tuinieren is ook leuk. De bloesem van de pruimen boom staat volop in bloei. Veel aan het fietsen met mijn nieuwe fiets. Het is ook wel het enige aan bewegen wat ik kan. Het lopen is nog steeds een ramp. Die peesonsteking wil maar niet overgaan. Volgende week krijg ik steunzolen. Ik hoop dat, dat wat verlichting brengt.

Finally the fish. As good as on the bottom. where many fish simply hang out. Because, here in the Netherlands it is two weeks of nice weather, I have less time to stitch. But that's okay. Gardening is fun. The blossom of the plum tree is in full bloom. Many bike rides with my new bike. It is also the only thing I can move on. Walking is still a disaster. Tendon inflammation that would not go away. Next week I get orthotics. I hope that brings some relief

dinsdag 27 maart 2012

Blog Award

Ik heb een award gehad van Rachel. dank je wel .
I have had an award from Rachel. Thank you very much.

Ik moet wel vijf dingen noemen die nog niemand van mij weet.And what are the five facts that you don’t know about me?

1. I like to watch crime series, mostly Sweden or Denmark ones.
2. I like Porsches (Carera)
3. I dont like a very hot summer.
4. I like to decorate my home. ( paint, new Wall paper)
5. My health is not always great.

I have also had the award from March Ann. Thanks..

donderdag 15 maart 2012

Astronomer finished


Mijn vader heeft de Astronomer klaar. En je gelooft het niet maar hij is al weer aan de volgende verder gegaan. Shaman van Laura Prindle.

My dad has finished the Astronomer. And he started the next one already. Shaman from Laura Prindle.

woensdag 29 februari 2012

Astronomer, Miles Pinkney

Mijn vader is ook gevorderd met zijn werk.
Hij is aan de laatste rij begonnen. En ik denk, dat hij hem over vier weken wel af heeft.
Zijn volgende werk zal zijn Shaman van Laura Prindle.

My father is also advanced in his work. He was started on the last row.
And I think he has finished it in four weeks.
His next work will be Shaman Laura Prindle.

dinsdag 28 februari 2012

Escher


De tweede bladzijde van de tweede rij, loopt alweer naar het einde. Ik was bang dat de weinig kleuren me tegen zouden staan. Maar niets is minder waar. Het verveelt niet. Er zit ook veel Kreinik tussen. Dat glinstert zo mooi.

The second page of the second row, runs again until the end. I was afraid that the few colors would stand against me. But nothing is less true. It is not boring. There's also a lot between Kreinik. That glistens so beautifully

zondag 19 februari 2012

my coffee corner at home


Na een tijd strompelen, en doktersbezoeken, gaat het iets beter. Ik ga morgen voor korte tijd weer werken. Je zou helemaal vervreemden van menselijk contact. Ik heb heel wat op internet rondgezworven, en dat kost geld. Maar ik heb iets heel leuks gevonden voor in de huiskamer. Een sjabloon voor mijn koffiehoek. Zaterdag heb ik dat met hulp aangebracht. Ik moet zeggen het resultaat is mooi.

After a while of stumble, and doctor visits, its getting better. I go tomorrow for a short time to my job. You would completely dispose of human contact. I have a lot of wandering around on the internet, and that costs money. But I found something very nice for the home. A template for my coffee corner. Saturday I made ​​it with help. I must say the result is beautiful.

zaterdag 28 januari 2012

ziek, sick

In de eerste week van December had ik op mijn werk heel hard mijn elleboog gestoten. Daar heb ik 5 weken voor thuis gezeten.
In die tijd had ik ook wel eens een rare pijnlijke steek in mijn hiel. Maar door de pijn stillers bleef dat wel onder controle. Nu ik die voor mijn elleboog niet meer nodig heb, is de hiel doorgezet. Dat blijkt een slijmbeurs ontsteking te zijn. tsjonge wat doet dat pijn. Je weet echt niet waar je het zoeken moet. Nu na twee dagen pijnstilling kan ik de voet weer gewoon neerleggen.
Met die elleboog kon ik helaas niet borduren. Nu zit ik languit op de bank om die hiel te ontlasten en is het ook niet handig.
Ik ben aan het lezen, De wetten van de Magie, van Terry Goodkind. Erg mooie intense verhalen. Ik ben nu aan de vierde wet bezig. Per boek zijn er zeshonderd pagina's. Ik geloof dat er twaalf boeken zijn. Ik kan dus nog even vooruit. 

In the first week of December at work, I very hard bumped my elbow. I've been home for 5 weeks.
At that time I had sometimes a strange aching pain in my heel. But the pain was with the painkillers for my elbow under control. Now that I no longer need them for my elbow, the heel burst out. That appears to be a bursitis. Wow, what does that hurt. You really do not know how to lay youre foot. Now after two days with pain relief I can just lay back the foot.
With the elbow unfortunately I could not stitch. Now I'm sprawled on the couch to relieve the heel and it is not convenient to stitch.
I am reading, The Laws of Magic, by Terry Goodkind. Very pretty intense stories. I am now reading the fourth law. Each book has six hundred pages. I believe there are twelve books. Well, I have a while.

dinsdag 3 januari 2012

Hazelnut pastry

Vandaag is het dinsdag, en dan vind ik dat wel een reden om iets lekkers te maken. Een hazelnootgebakje. Na een fiasco vorige week, met een recept wat niet klopte, er nu maar eens wat dieper in gedoken. En zowaar uitstekend gelukt. De kinderen zullen smullen vanavond. Een heel klein beetje Baileys door de slagroom en de smaak spettert er vanaf.

Today is Tuesday, and then I think a reason to make something tasty. A hazelnut pastry. After a fiasco last week, with a recipe that was not right, I looked deeper into it. And actually very successful. The kids will love it tonight. A little bit Baileys into the cream and flavor is splash out of it.