donderdag 28 april 2011

To many beautiful days......

Tjonge, de maand April was zo mooi, dat ik maar 1,5 bladzijde van The First Rose heb gedaan. We hebben heel veel motor gereden. De bollenstreek bekeken en op een terras gezeten in Maastricht. Ook in Maastricht even ondergronds geweest. Gelukkig mijn motorjas aan. We hadden het niet koud.  In Juni ga ik er weer met The Rose verder. Dan komt de voorkant van de jurk tevoorschijn. Het is overmorgen koninginnendag. En op 1 Mei ga ik verder met de Medusa. Het ligt aan het weer, hoeveel ik er van doe in Mei. 

Wow, the month of April was so beautiful that I only did 1.5 pages of The First Rose. We have done a lot of motorcycling. We looked at the tulips in the west, and sat on a terrace in Maastricht in the south. And we've been underground in Maastricht caves. Luckily I had my motorcycle jacket on. We had no cold. In June I will go further again with The Rose. Then comes out the front of the dress. The day after tomorrow is Queensday. And on May 1st I'll continue with the Medusa. Situated on the weather, of how many I do in May.

zondag 10 april 2011

The Gift

Mijn vader gaat als een speer. Nog twee rijen, dan is het klaar. Hij heeft over deze rij vier weken gedaan. Dus over negen weken zal hij er wel zijn. Niet te geloven hoor. Maar dan gaan we er nog een oud lijkende lijst bij zoeken. Want dat past wel vind ik.
Het bloesemboompje in de tuin is nu op zijn mooist. Volgende week gaat het  waaien, en dan zal alle bloesem wel naast de boom liggen.

My father goes like a spear. Two more rows, then it is ready. He has done four weeks of this line. So about nine weeks he will be there. Unbelievable though. But then we still had to find an old-like list. Because I do think that fits.
The blossom tree in the garden is at its best. Next week it will blow, and then all the blossom is next to the tree.


zondag 3 april 2011

On the Road

Weer eens wat anders dan borduren. Lekker motorrijden. Omdat we wel houden van een stevige rit, en altijd verkeerd rijden, hebben we een Garmin gekocht. Het helpt je net wat meer op de twijfelpunten. Omdat we te ongeduldig waren hadden we de stroom nog niet aangesloten. De batterij heeft het 200 km uitgehouden.   De andere 200 hebben we maar gegokt. En we zijn weer thuis gekomen, zonder veel omwegen. Verbazend was wel de weg bij Utrecht. 5 mooie banen waar je maar 100 mag. Levensgevaarlijk vind ik het. Maak dan 2 banen 80- 100 en twee banen 120 en 1 baan 130. Zo maak je veel meer onderscheid in gedrag. En iedereen weet waar hij aan toe is.
Op de foto doen we even een boterham bij Lelystad om over te steken naar Enkhuizen. Deze weg had ik nog nooit gereden. (zoals wel meer wegen). Appart rijden zo dwars door het IJsselmeer. 

Something different than Stitching. Nice riding. Because we do love a long drive, and always drive wrong, we bought a Garmin. It helps a little extra to the doubts. Because we were impatient, we had the power not connected. The battery has endured 200 km. The other 200km, we gambled. And we're back home, without many detours. Amazing was the road by Utrecht. 5 beautiful new lanes, wherever you must drive 100. Very dangerous I think. Then make two lanes 80-100 and two lanes 120km and one lane 130km. It makes more difference in behavior. And everybody knows where he stands.
At the picture we just eat a sandwich at Lelystad to drive to Enkhuizen. This road I had never ridden. (like more roads). Very special was the road across the IJsselmeer.