donderdag 29 september 2011

First Rose

De onderste helft van het gezicht is klaar. Nu ga ik beginnen met de rest van de neus, en ik denk dat de ogen  ook tevoorschijn komen. Nu ik zo de foto bekijk denk ik dat ik de bruine kruisjes in haar nek nog weghaal. In het origineel is het natuurlijk de overgang naar de achtergrond. Maar nu staat het niet. Ook enkele steekjes bij haar neus ga ik weghalen. Maar dat doe ik pas als ze klaar is dan heb je goed overzicht.

The lower half of the face is finished. Now I begin at the rest of the nose, and I think that the eyes also appear. Now I see the picture, I think I'm take away the brown crosses in her neck. In the original, of course, is the transition to the background. But now it is not beautiful. Some stitches under her nose I  take away to. But I do so only when she is done, when I have a good overview.

zaterdag 10 september 2011

First Rose. JC. Christensen

Zo, na alle vermoeidheden van de vakantie , ben ik weer begonnen met borduren. Foto's van de vakantie zijn afgedrukt. (700) en die moet ik nog sorteren. Een heel karwei, maar ik doe er iedere keer wat, dan komt het helemaal goed.
Ik ben nu begonnen aan het leukste deel van The Rose. Haar nek en gezicht.
Ik ben vanmorgen nog wel in de tuin bezig geweest. Wat een chaos was het daar. Na de regen en de stormen. Het gras was veel te lang. En veel bloemen afgebroken. Het is weer een beetje netjes.

So, after all the fatigues of the holiday, I started stitching again. Photos of the holiday printed. (700) and I still have to sort them. A big job, but I do every time a little bit.
I have now begun at the fun part of The Rose. Her neck and face.
This morning I still spent time in the garden. What a mess it was there. After the rain and the storms. The grass was too long. And many flowers aborted. It's a little neat now.

zaterdag 3 september 2011

Washington DC

Donderdag stond Washington op het programma. We gingen weer met de Greyhound. Een mooi vervoermiddel, en bijna voor de deur afgeleverd. Na de nodige kilometers te hebben gelopen van het Capitool naar de Naald, het Witte Huis en het Smithsoniam. ( Museum of Nature) Was de dag weer om. In het museum hebben we niet alles gezien. Maar botten genoeg zal ik maar zeggen.
Vrijdag weer naar huis gegaan, en zo gaan we weer beginnen aan de dingen van alle dag.

Thursday Washington was on the program. We went with the Greyhound. A nice vehicle, and almost at the door delivered. After the necessary kilometers, having walked from the Capitol to the Needle, the White House and Smithsoniam. (Museum of Nature) Was the day over. In the museum we have not seen everything. But enough bones so to speak.
Friday we went home again, and so we started back to the things of everyday