vrijdag 24 juni 2011

First Rose

Wat een maand. Mooi weer, veel buiten geweest, Sanne ziek, en ten laatste vakantie. Dus nu maar een update van de First Rose. Het werd tijd ook. Ik vind de hand er wel mooi uitzien. Het toont wel aan dat het een hoog werk word. Het is wel lastig om uit te puzzelen welke kleur je van de achtergrond niet moet borduren. Ik had natuurlijk toen ik hem kocht wel zonder achtergrond kunnen bestellen. Maar dat was ik vergeten. Omdat ik nu vakantie heb, en het volgende week al 1 Juli is, zal er nog wel een vinger af zijn, maar meer niet denk ik.
Met Sanne gaat het aardig, gisteren weer even een pijn terugslag. We zijn even met de auto naar de opticien geweest. Haar bril was uit het lood. Nog van het ongeluk. En het deed pijn op haar neus. Nu kan ze alles weer goed zien. Haar borduurwerk ligt onder handbereik. Ik vind, dat ze maar eens een paar steken moet doen.

What a month. Nice weather, lots been outside, Sanne sick, and at last holidays. So now only an update of the First Rose. About time too. I think the hand is very beautiful looking. It shows that it is a high work. It is difficult to figure out what color the background you should not stitch. Of course I had when I bought it, do without any background. But I forgot. Since I have vacation now, and next week it is July 1st, there will still be a finger done, but that's all I think.
Sanne is recovering, just a pain setback yesterday. We just drive to the optician. Her glasses were off balance. Still of the accident. And it hurt on her nose. Now she can see things right. Her embroidery is close at hand. I think that she have a couple of stitches to do.

zaterdag 18 juni 2011

accident

Vorige week heeft onze schoondochter Sanne een motorongeluk gehad. Gelukkig reed ze langzaam, maar dan nog is de impact groot. Ze had vandaag het gevoel dat er een trein over haar heengedenderd was. Uiteraard is ze in het ziekenhuis grondig doorgelicht. Haar voet is zwaar gekneusd. Ze heeft veel pijn. Ze krijgt hulp van iedereen. De motorfiets is er slechter aan toe. Haar voet heeft de klap van de auto opgevangen. Een wonder dat ze er niet slechter uit is gekomen. Ook door de goede motorkleding en laarzen. Helaas hebben deze de schuiver niet overleefd. Haar helm lijkt wel gezandstraald. Ze hangt lekker op de bank en iedereen rent voor haar. 

Last week our daughter in law Sanne had a motorcycle accident. Fortunately, she was driving slowly, but it is still a big impact. Today she had the feeling that a train was thundering over her. Of course they thoroughly examined her at the hospital. Her foot was severely bruised. She has a lot of pain. She gets help from everyone. The bike is worse off. Her foot was hit by the car. A wonder she did not come off worse. Also with the proper motorcycle clothing and boots. Unfortunately, these did not survive the slider. Her helmet looks like sandblasted. She is sitting on the couch and everyone runs for her.