zondag 27 maart 2011

Medusa and Stocking


De laatste pagina van deze maand. Natuurlijk moest ik even op 25 en 26 maart werken aan de kerstsok. Nog 4 dagen in Maart voor de Medusa. Maar het is te mooi weer om binnen te zitten. Dan begin ik gewoon weer morgenavond aan The First Rose. Mooi groen is niet lelijk.

The last page of this month. Of course I had to work on 25 and 26 March at the Christmas stocking. Still four days in March for the Medusa. But it is to good weather to sit inside. Then I just start again tomorrow night at The First Rose. Beautiful green is not ugly.

vrijdag 18 maart 2011

The Gift

Als mijn vader belt of dat ik even tijd heb, dan weet ik wel hoe laat het is. Dan heeft hij een rij af van het project. En nu was dat ook zo. Vanmiddag kwam hij langs zodat ik een foto kon maken. Het word al echt heel mooi. De trotse jongens met hun motorfiets. En strakjes komt de gulle gever er ook bij te staan.


If my dad calls me, if I have some time left, then I know what time it is. Then he has a row of the project finished. And it was true. This afternoon he passed by so I could take a picture. It is really beautiful. The proud boys with their motorcycle. And soon comes the generous giver in the picture.

zondag 13 maart 2011

Medusa


In een week een bladzijde af. Nou dat is zelfs voor mij toch wel stevig aanpoten. 7315 kruisjes. Volgende week wel wat langzamer denk ik. Een beetje meer confettie. Bovenaan de pagina de derde rij van rechts. Het is allemaal haar haar. Ik denk niet dat er in deze rij naar beneden haar gezicht al tevoorschijn komt. Maar dat geeft niet. Ik ben door de eerste zure appel van achtergrond heen.


In one week one page done. Well that's even for me surely hard solid work. 7315 crosses. Next week a bit slower I think. A little more confetti. Top of the page, the third row from the right. It's all her hair. I do not think in this line down her face appears. But that's okay. I'm through the first hard and boring background.

dinsdag 8 maart 2011

Heerlijke taart, delicious cake

Om de andere week dan bak ik een heerlijke taart (meestal) Deze is gevuld met jam en witte chokolade. Er om heen een granache van witte chocolade en een fondant on het af te sluiten. Met wat versierselen is dit het resultaat. Als onze zonen en de trainer, terugkomen van de zwemtraining, dan heb ik thee met taart. Daar blijft niets van over.


Every other week,I bake a delicious cake (usually) This one is filled with jam and white chocolate. Around it a granache of white chocolate and a fondant on the exit. With some ornaments, this is the result. If our sons and the trainer come back from swim training, I have tea with cake. There's nothing left this evening.

zondag 6 maart 2011

Medusa L.A Williams

Een hele week aan maar twee kleuren gewerkt. Het gaat wel heel snel maar is erg saai. 7315 steken gedaan. Volgende week heb ik vast de onderkant bereikt. Dan kan ik weer naar boven om aan haar haren te werken. Dan ga ik weer verder naar benden en komt er meer van haar lichaam te zien. Daar verheug ik me dan maar alvast op. 1 April ga ik weer verder met First Rose dus ik wil wel al wat kunnen zien aan de bovenkant. Het gaat wel lukken.


A whole week only used two colors . It's very fast but is very boring. 6315 stitches done. Next week I probably reached the bottom. Then I can back up to her hair. Then I go back down and there is more to see of her body. I found joy in it already. 1 April I will continue with First Rose so I would do anything to see the top wil appear. It can do it