zondag 30 januari 2011

Medusa LA.Williams

Het is wel lang geleden dat ik geschreven heb. Maar je moet maar zo denken dan ben ik dus aan het borduren. Ik heb deze maand aan de Medusa van LA.Williams gewerkt. Ik ga een maand aan een project werken en dan wissel ik om. Als je dat om de week doe dan ben je er weer uit. Intussen heb ik ook even aan de kerstsok gewerkt voor de christmas SAL van HAED. Iedere 24 en 25 ste van de maand is dat. Die was vorig jaar erg in de vergeethoek gekomen. Maar Denise heeft iedereen weer wakker geschud.


It is long since I wrote. But you should think so, I'm am stitching. I got this month worked at the Medusa of LA.Williams. I go one month working on a project and then I switch. If you do that every week you're out again. Meanwhile, I also briefly worked at the Christmas stocking from the Christmas SAL of HAED. Every 24 and 25 th of the month. That was last year really came into oblivion. But Denise has shaken everybody up.

woensdag 12 januari 2011

Madonna ingelijst/framed

Eindelijk, mocht ik haar ophalen. Drie jaar lang, heb ik er iedere maand December aan gewerkt. Ik heb nog een stuk opnieuw moeten doen omdat het patroon niet klopte. Mijn vader heeft toen nog een stuk voor uit zitten halen. Die man heeft engelen geduld. Ik vind het wel een afwisseling om in December juist eens wat anders te doen.


Finally, I could pick her up. For three years, I have worked every December at it. I have to do a piece over again because the pattern was wrong. My father was here to do the frogging for me. The man has patience. I think it's fun to do in December just something else.

vrijdag 7 januari 2011

Nieuwe jaar projecten.

Nieuw jaar nieuwe kansen. De Sapphire Stocking gaat aan de kant tot het eind van het jaar. En ik ga me focussen op De Medusa van LA.Williams en The First Rose van Christensen. Dat neemt niet weg dat er wel wat tusendoor kan komen hoor.

De Medusa is de maand Januari. En in Februari ga ik aan de eerste steken van The Rose beginnen. goede voornemens voor grote projecten.

New year, new opportunities. Sapphire Stocking go's away until the end of the year. And I'm going to focus on the Medusa of LA.Williams and The First Rose of Christensen. That does not mean that something can get through interstate though.
Medusa is the month of January. And in February I'll be the first to start stitching of The Rose. Resolutions for large projects


woensdag 5 januari 2011

Londen visit

6 dagen in Londen. Het was een belevenis. Oudejaarsavond aan de voet van The Eye. We waren samen met Ivan en Sanne. Ik denk niet dat we veel hebben overgeslagen. We hebben bijna alles bekeken wat er maar mogelijk was. Mede dankzij Sanne. Zij loodste ons door de ondergrondse. Ze had een schema van bezichtingen gemaakt. Van de kroonjuwelen totaan de Tower. En van het paleis tot aan de museum's. Maar er ging een vervelende griep in Londen rond. En wij hebben dat natuurlijk ook mee gekregen. Helemaal gratis. We hebben allemaal een dag in bed doorgebracht. Afwisselend dat wel. Toen ik in bed lag zijn ze in de Eye geweest en naar het Nationaal Hystorisch museum. Ger heeft daar voor mij nog een paar mooie naalden op de foto gezet.


6 days in London. It was an experience. New Year's Eve at the foot of The Eye. We were together with Ivan and Sanne. I do not think we have beaten a lot. We have seen almost everything what was possible. Partly thanks to Sanne. She guided us through the underground. She had made a schedule of viewings. Of the crown jewels straight on until the tower. And from the palace to the museum's. But there was a nasty flu around London. And we have also received them. For free. We all spent one day in bed. Alternating though.
When I was in bed, they were in the eye and to the National Museum Hystorisch. Ger made for me a good picture with needles.