zondag 28 november 2010

Madonna of Christensen

We werden wakker vanmorgen in een bevroren wereld. Voor het eerst heeft het hier behoorlijk gevroren. Nog geen sneeuw gezien. Ik heb brownies in de oven staan. Zo met een lekkere kop koffie, kunnen we de vorst wel aan.
Afgelopen week heb ik my helemaal op de Madonna geworpen. Ik wil haar zo graag klaar hebben dit jaar. En er hoeft maar een kink in de kabel te komen en dan lukt het niet. Nog ongeveer 15000 kruisjes te gaan. Als je iets graag wilt dan lukt het meestal wel.

We woke up this morning in a frozen world. For the first time it has pretty frozen. Not yet seen snow. I have brownies in the oven. So with a nice cup of coffee, we can handle the frost.
Last week I cast my way to the Madonna. I want her so much done this year. And there is only one hitch to come and then it will not work. Still about 15000 stitches to go. If you would like something then it usually succeeds.

zondag 21 november 2010

Madonna of Christensen

Sanne heeft een hele mooie lijst uitgezocht voor de trein. Over drie weken is hij klaar. Dan kan ik hem aan iedereen laten zien.
Eindelijk bijna december. Ik had de Train of Dreams precies op tijd af. Want ik heb grote plannen met de Madonna van Christensen. Die wil ik nu eigenlijk dit jaar wel klaar hebben.
Nu moest ik nog vier bladzijden van de Madonna. Een heb ik er nu af. In totaal 6200 steken gedaan deze week. nog drie bladzijden te gaan. Eigenlijk moet hij voor de kerst wel af zijn want daarna heb ik geen tijd meer om er aan te werken. vingers gekruist dus..


Sanne has a very nice Frame selected for the train. About three weeks he is ready. Then I can show it to everyone.
Finally almost December. I had the Train of Dreams exactly finished on time. Because I have big plans for the Madonna of Christensen. Who actually I want to have done this year.
Now I had to do four pages of the Madonna. I have one finished now. A total of 6200 stitches done this week. Three pages to go. Actually, it must be finished before Christmas because then I have no time to spend on it anymore. So fingers crossed ..

zondag 14 november 2010

A finish!!!!!!!

Zo, na een dag van alleen maar borduren, heb ik hem nu af. Het vrolijke treintje. Ik was er 19 Februari aan begonnen. Maar daar viel een zomervakantie tussen en een heel ziek familielid. Zo'n heel groot project is het niet. Wel een heel erg vrolijk project. Volgend weekend gaan Sanne en ik een lijst uitzoeken. Het zal niet makkelijk zijn. Rood, blauw, groen, geel, oranje. zoveel kleuren zullen er wel bij passen. Of een witte. Wel of geen passepartout. We zien wel. In ieder geval, ik heb mijn bureau eens een grondige schoonmaak beurt gegeven om Madonna van Christensen er op te leggen. Hier heb ik naar uitgekeken. Maar als ik daar aan begonnen was voordat ik de trein af had dan had ik heel december aan de trein gedacht. Nu denk ik alleen maar weer aan wat ik nog in de planning heb. First Rose van Christensen en de Medusa van L.A.Williams. en op het HAED blog stond een hele mooie van een koikarper van MC.Escher. Mijn zoon heeft Koikarpers en hij vond hem erg mooi. Nou volgend jaar is al weer volgeboekt.

So, after one day of only stitching, I have finished him. The joyful train. I was started on Feb 19. But there was one summervacation in between and a very sick relative. This  project is not very large. But a very happy project. Next weekend  Sanne an I search out a frame. It will not be easy. Red, blue, green, yellow, orange. many colors will fit in . Yes or no passepartout. We'll see. Anyway, I have my desk cleaned thoroughly, to place the Madonna of Christensen  on it. Here I have been looking forward to. But when I started to th madonna before I'd finished the Train. I only have the Train in my mind. Now I only think what I'm still have in the planning. First Rose from Christensen and Medusa of LA. Williams. And there was on the blog of HAED a koicarp by MC.Escher. My son has koi and found him very nice. Well next year is already booked.

donderdag 11 november 2010

Bijna klaar / Almost done

Wel, ik ben aan de laatste 5000 steken begonnen. Het zal me toch nog verbazen als ik het haal in november.
Er was veel tussendoor gekomen. Zo zie je maar, niet alles is voorspelbaar. Ik heb nog 19 dagen om het af te maken. Dat zijn ongeveer 265 steken per dag. Je zou zeggen dat, dat wel moet lukken. Ik wil zo graag aan de Madonna beginnen. Ik ben sterk en ik houd vol. Dan ook nog de taak om er een leuke fleurige lijst bij uit te zoeken. Ik denk dat ik mijn schoondochter Sanne maar meeneem. Die heeft een goede kijk op vrolijke kleurtjes.

Well, I'm started at the last 5000 stitches. It will surprise me when I get it done in November. There had been much in between. So you see, not everything is predictable. I have 19 days to finish it. That's about 265 stitches a day. You could say that it should work. I would love to start the Madonna. I am strong and I maintain. Then add the task to search a nice colorful frame. I think I take my daughter in law, Sanne with me. Who has a good eye for bright colors.

zaterdag 6 november 2010

Dragon Eye from my dad

Even bij mijn vader geweest om een foto te maken. Vorige week was ik mijn camera vergeten en toen moest hij hem doordraaien. Hij moet nog een heel rij pagina's en een halve rij pagina's. Het gaat wel lekker vlot moet ik zeggen.

I went to my dad to take a picture. Last week I forgot my camera. He still has a whole row and a half row of pages to go. It go's nicely i must say.