vrijdag 24 december 2010

The Gift

Mijn vader is begonnen aan de Gift van Bob Byerley. Hij moet hem zijwaards maken omdat het anders met geen mogelijkheid op zijn borduurstandaard past. Dus hij heeft ook alle tekens aan moeten passen. Maar na al deze veranderingen is hij begonnen. Je kan een kist zien, en een hand van het jongetje. Erg leuk om dit zo te zien verschijnen.


My father has started the Gift of Bob Byerley. He must make him sideways as it fits otherwise with no possibility at his embroidery stand. So he has all the characters have to adjust. But after all these changes he started. You can see a chest and a hand of the boy. Very nice to see it appear this way.

zondag 19 december 2010

Kerst sok, Christmas stocking

Na de Madonna is het wel wennen aan een ander kerstproject. Ik was er voor mezelf eigenlijk nog niet helemaal uit wat ik wilde. Deze kerstsok is een tussenweg naar iets groters. Ik ben ook helemaal weg van de Sleigh Ride van Morrissey. De sok is leuk om te maken hoor. Deze sok is de Sapphire van Cari Buzaik.

After the Madonna is it, to get used to one another Christmas project. It was for me really not sure yet what I want. This Christmas sock is a middle ground for something greater. I also love the Sleigh Ride by Morrissey. The sock is fun to make though. This sock is the Sapphire of Cari Buzaik.

woensdag 15 december 2010

Ballerina Margaret Sherry

Een paar jaar geleden heb ik deze ballerina van Margaret Sherry gemaakt. Nooit ingelijst. Maar ik moest toch met de Train naar de lijstenmaker dus ik heb deze gelijk meegenomen. Ik vind het heel erg lief geworden.

A few years ago I made this ballerina from Margaret Sherry. Never framed. But I had to go with the Train to the framer so I have taken this right with me. I think it's become very sweet.

zaterdag 11 december 2010

Train of Dreams ingelijst/ framed

Nou, vanmorgen naar de lijstenmaker...... schoondochter Sanne heeft de kleur van de lijst uit mogen zoeken. en het is rood geworden met een houten look. Erg mooi geworden.
We hebben gelijk de Madonna bij de lijstenmaker achtergelaten, en naar ik hoop ook een mooie lijst uitgezocht. Deze komt pas in het nieuwe jaar terug omdat de lijstenmaker aan het eind van het jaar twee weken dicht gaat. Nou ja, ik hang haar gewoon nog in het nieuwe jaar een tijdje in de kamer.

Well, this morning we went to the framer... Dil Sanne could pick out the color of the frame and it turned out red, with a wooden touch. it is very beautiful.
We left the Madonna by the framer and I hope we picked out a frame that suit. This will be back in Januari becaus the framer closes at the end of the year for two weeks. No problem I will hang it in the livingroom for a few weeks in the new year.

vrijdag 10 december 2010

Het is gelukt / I did it !!

Het was afgelopen week te koud om buiten te zijn. Ik heb de madonna afgemaakt. Met de laatste steken gingen mijn gedachten uiteraard alweer naar een ander kerstproject uit. Ik denk dat het een kerstsok gaat worden van Cari Buzaik (Sapphire).
De lijstenmaker heeft gebeld, hij vertelde dat de Train of Dreams klaar was. Morgen gaan we die eerst ophalen, en dan neem ik de Madonna met me mee om een lijst uit te zoeken. Natuurlijk laat ik gauw zien hoe de trein is geworden. Ik ben zelf ook heel nieuwsgierig.

Last week it was too cold to be outside. I have finished the Madonna. With the last stitches my thoughts went out to another Christmas project. I think it will be a Christmas stocking from Cari Buzaik (Sapphire).
The framer has called, he said that the Train of Dreams was framed. Tomorrow we get that first. I will take the Madonna with me to search out a beautiful frame for it. Of course I will show how the train has become. I am also very curious.

zaterdag 4 december 2010

mooie dag/beautiful day

Het begon vanmorgen al vroeg met sneeuwen. We moesten toch echt de weg op. Eerst voor de poesjes gaan zorgen van onze zoon Yuri, dan nog familie bezoek en nog naar de stad. Het is niet meer gestopt met sneeuwen tot we thuis waren om 5 uur. De tuin zag er prachtig uit en we hebben wat foto's gemaakt want morgen is alles vast weer weg.

It started this early morning with snow. We had to go on the road. First take care of the kittens of our son Yuri and other family visits. And a journey to the city. It has not stopped snowing till we were at home at five. The garden looked beautiful!!!

donderdag 2 december 2010

Dragon Eye

Nu, mijn vader is aan de laatste rij van bladzijden begonnen. Ik heb een klein vermoeden dat hij eind December een heel eind op weg is om hem af te hebben. Kleine gok hoor...

Well, my dad is starting the last row of pages. I have a suspicion that at the end of December he is on his way to finish it. A small guess......