maandag 29 maart 2010

Uitleg Sifter,Explanation Sifter

Death's Steed, is gevonden, in sommige onduidelijke handschriften en oude geschriften, vermelding van Death's Steed. Wat deze verhalen beschrijven niet kan worden gedefinieerd als een berg in de gebruikelijke zin. De "Steed" wordt vaak geplaatst in het gezelschap van de voorbode van de dood of de Grim Reaper, als je wil. Traditioneel spreken en in de meest verspreide verhalen de Steed wordt gedacht dat alleen de verdorven en de fout te dragen. In meer oude tomes de "Steed" neemt een donkerder en raadselachtige gedrag. In alle pre-christelijke verwijzing (en ten minste een bijbelse verwijzing) het paard heet "De Sifter ', hoewel moet worden opgemerkt dat in meer dan drie gevallen is ook de titel" Hond van de Koning in de Yellow "en ook de " Kind van de doodgeboren Smarten". Zelfs de verhalen die plaats de entiteit met de figuur van de dood hebben geleid tot enige discussie over het doel en de relatie. Neem, bijvoorbeeld, zijn verschijning in Dante's Inferno (dit is eigenlijk oncontroleerbaar als dit specifieke gedeelte van de tekst verloren is gegaan gedurende het jaar):


Death’s Steed is found, in some obscure manuscripts and ancient writings, mention of Death’s Steed. What these stories describe cannot be defined as a mount in the usual sense. The “Steed” is commonly placed in the company of the Harbinger of Death or the Grim Reaper, if you will. Traditionally speaking and in the most widespread tales the Steed is thought to bear only the depraved and the foul. In more ancient tomes the “Steed” takes on a darker and more enigmatic demeanor. In every pre-Christian reference (and at least one biblical reference) the steed is called “The Sifter” though it must be noted that in more than three instances it has also been titled the “Dog of the King in Yellow” and also the “Childe of Stillborn Sorrows”. Even the tales that place the entity with the figure of Death have led to some debate over its purpose and relationship. Take, for instance, its appearance in Dante’s Inferno( this is actually unverifiable as this particular portion of the text has been lost over the years):

3 opmerkingen:

Elisa zei

dankjewel voor de uitleg, interessant.

Ingrid zei

Thanks voor de uitleg , ik wist echt niet wat the sifter was ( nooit te oud om te leren zie je :))
Ben al benieuwd wat de volgende Haed gaat worden dat je gaat maken !

Sjoukje zei

En ik ben dus al helemaal verliefd op je volgende HAED! Ik vind deze echt heel erg mooi. Ik was net op de site van HAED, maar ik zag dat de sale net over was, maar even wachten op de volgende... Het is ook niet zo dat ik nu niets te borduren heb, of zo.