maandag 29 maart 2010

Uitleg Sifter,Explanation Sifter

Death's Steed, is gevonden, in sommige onduidelijke handschriften en oude geschriften, vermelding van Death's Steed. Wat deze verhalen beschrijven niet kan worden gedefinieerd als een berg in de gebruikelijke zin. De "Steed" wordt vaak geplaatst in het gezelschap van de voorbode van de dood of de Grim Reaper, als je wil. Traditioneel spreken en in de meest verspreide verhalen de Steed wordt gedacht dat alleen de verdorven en de fout te dragen. In meer oude tomes de "Steed" neemt een donkerder en raadselachtige gedrag. In alle pre-christelijke verwijzing (en ten minste een bijbelse verwijzing) het paard heet "De Sifter ', hoewel moet worden opgemerkt dat in meer dan drie gevallen is ook de titel" Hond van de Koning in de Yellow "en ook de " Kind van de doodgeboren Smarten". Zelfs de verhalen die plaats de entiteit met de figuur van de dood hebben geleid tot enige discussie over het doel en de relatie. Neem, bijvoorbeeld, zijn verschijning in Dante's Inferno (dit is eigenlijk oncontroleerbaar als dit specifieke gedeelte van de tekst verloren is gegaan gedurende het jaar):


Death’s Steed is found, in some obscure manuscripts and ancient writings, mention of Death’s Steed. What these stories describe cannot be defined as a mount in the usual sense. The “Steed” is commonly placed in the company of the Harbinger of Death or the Grim Reaper, if you will. Traditionally speaking and in the most widespread tales the Steed is thought to bear only the depraved and the foul. In more ancient tomes the “Steed” takes on a darker and more enigmatic demeanor. In every pre-Christian reference (and at least one biblical reference) the steed is called “The Sifter” though it must be noted that in more than three instances it has also been titled the “Dog of the King in Yellow” and also the “Childe of Stillborn Sorrows”. Even the tales that place the entity with the figure of Death have led to some debate over its purpose and relationship. Take, for instance, its appearance in Dante’s Inferno( this is actually unverifiable as this particular portion of the text has been lost over the years):

zondag 28 maart 2010

The Sifter Finished

Het is zover. Ik heb de Sifter af. Ik ga komend week naar de lijstenmaker. En laat hem inlijsten. Dan laat ik uiteraard zien hoe hij geworden is. Nu ga ik verder aan de madonna. Deze wil ik ook dit jaar afmaken. Het is wel weer een heerlijk gevoel om een HEAD af te hebben. Op naar de volgende.
I've got the Sifter finished. I'm going next week to the framer. And let him frame it. Then I let you see how he has become. Now I go further with the madonna. This year I would like to finish it. It is wonderfull feeling to have a HEAD finished again. On to the next.

vrijdag 12 maart 2010

The Sifter. van L.A. Wiliams

Nou, ik heb net een rij af met 10.680 kruisjes. Het was SAAI !!!!! 3799, 310 en 500 .... kun je het je voorstellen??? ik verloor bijna mijn verstand.... Ik kan bijna niet de moed vindenom door te gaan. Het zijn nog 5640 steken voor een afwerking van dit project ......... Ik denk dat ik een vakantie nodig heb... En we gaan naar Frankrijk .... Naar Duinkerken en Amiens, om wat geschiedenis van de regio op te sniffen. In eerste instantie wilden we op de motor, maar ik denk dat het een beetje te koud nog is om lekker te toeren. O goed .... in de zomer gaan we naar Oostenrijk dan heb ik veel tijd om daar lekker te rijden......

Well I just finished a row of 10.680 stitches. It was BORING !!!!! 3799, 310 and 500.... can you imagen it ..... please I almost lost my mind........ I can not find the curage to go on. It are 5640 stitches before a finish of this project......... I think I need a vacation... And we are going to France somewere next week. To Dunkerque and Amiens, to snif a lot of history of the region. At first we want to go on the Bike ( as I am a bikergirl) but I think it is a lillte bit to cold for this yet. O well.... in the summer we are going to Austria then I have a lot of time to bike around ........

zondag 7 maart 2010

ChristalOfEnchantment J.Wall

Mijn vader is Speedy Gonzales. Tjonge wat gaat hij snel. Inmiddels weer een rij pagina's af. Ik vind hem verschrikkelijk mooi. De vele kleuren en het ontwerp. Het kristal is nu helemaal af en op het plaatje kon je niet zien dat het vissen waren aan de linkse kant. Maar nu het af is wel. En de kolibri's en de kamperfoeli om haar arm zijn al even mooi.

My father is Speedy Gonzales. Wow what is he fast. Meanwhile another row pages is finished. I think it's beautiful. The many colors of the pattern and the design. The crystal is now completely finished and now you could see that it are fish on the left side. And the hummingbirds and the honeysuckle on her arm are equally beautiful.