vrijdag 24 december 2010

The Gift

Mijn vader is begonnen aan de Gift van Bob Byerley. Hij moet hem zijwaards maken omdat het anders met geen mogelijkheid op zijn borduurstandaard past. Dus hij heeft ook alle tekens aan moeten passen. Maar na al deze veranderingen is hij begonnen. Je kan een kist zien, en een hand van het jongetje. Erg leuk om dit zo te zien verschijnen.


My father has started the Gift of Bob Byerley. He must make him sideways as it fits otherwise with no possibility at his embroidery stand. So he has all the characters have to adjust. But after all these changes he started. You can see a chest and a hand of the boy. Very nice to see it appear this way.

zondag 19 december 2010

Kerst sok, Christmas stocking

Na de Madonna is het wel wennen aan een ander kerstproject. Ik was er voor mezelf eigenlijk nog niet helemaal uit wat ik wilde. Deze kerstsok is een tussenweg naar iets groters. Ik ben ook helemaal weg van de Sleigh Ride van Morrissey. De sok is leuk om te maken hoor. Deze sok is de Sapphire van Cari Buzaik.

After the Madonna is it, to get used to one another Christmas project. It was for me really not sure yet what I want. This Christmas sock is a middle ground for something greater. I also love the Sleigh Ride by Morrissey. The sock is fun to make though. This sock is the Sapphire of Cari Buzaik.

woensdag 15 december 2010

Ballerina Margaret Sherry

Een paar jaar geleden heb ik deze ballerina van Margaret Sherry gemaakt. Nooit ingelijst. Maar ik moest toch met de Train naar de lijstenmaker dus ik heb deze gelijk meegenomen. Ik vind het heel erg lief geworden.

A few years ago I made this ballerina from Margaret Sherry. Never framed. But I had to go with the Train to the framer so I have taken this right with me. I think it's become very sweet.

zaterdag 11 december 2010

Train of Dreams ingelijst/ framed

Nou, vanmorgen naar de lijstenmaker...... schoondochter Sanne heeft de kleur van de lijst uit mogen zoeken. en het is rood geworden met een houten look. Erg mooi geworden.
We hebben gelijk de Madonna bij de lijstenmaker achtergelaten, en naar ik hoop ook een mooie lijst uitgezocht. Deze komt pas in het nieuwe jaar terug omdat de lijstenmaker aan het eind van het jaar twee weken dicht gaat. Nou ja, ik hang haar gewoon nog in het nieuwe jaar een tijdje in de kamer.

Well, this morning we went to the framer... Dil Sanne could pick out the color of the frame and it turned out red, with a wooden touch. it is very beautiful.
We left the Madonna by the framer and I hope we picked out a frame that suit. This will be back in Januari becaus the framer closes at the end of the year for two weeks. No problem I will hang it in the livingroom for a few weeks in the new year.

vrijdag 10 december 2010

Het is gelukt / I did it !!

Het was afgelopen week te koud om buiten te zijn. Ik heb de madonna afgemaakt. Met de laatste steken gingen mijn gedachten uiteraard alweer naar een ander kerstproject uit. Ik denk dat het een kerstsok gaat worden van Cari Buzaik (Sapphire).
De lijstenmaker heeft gebeld, hij vertelde dat de Train of Dreams klaar was. Morgen gaan we die eerst ophalen, en dan neem ik de Madonna met me mee om een lijst uit te zoeken. Natuurlijk laat ik gauw zien hoe de trein is geworden. Ik ben zelf ook heel nieuwsgierig.

Last week it was too cold to be outside. I have finished the Madonna. With the last stitches my thoughts went out to another Christmas project. I think it will be a Christmas stocking from Cari Buzaik (Sapphire).
The framer has called, he said that the Train of Dreams was framed. Tomorrow we get that first. I will take the Madonna with me to search out a beautiful frame for it. Of course I will show how the train has become. I am also very curious.

zaterdag 4 december 2010

mooie dag/beautiful day

Het begon vanmorgen al vroeg met sneeuwen. We moesten toch echt de weg op. Eerst voor de poesjes gaan zorgen van onze zoon Yuri, dan nog familie bezoek en nog naar de stad. Het is niet meer gestopt met sneeuwen tot we thuis waren om 5 uur. De tuin zag er prachtig uit en we hebben wat foto's gemaakt want morgen is alles vast weer weg.

It started this early morning with snow. We had to go on the road. First take care of the kittens of our son Yuri and other family visits. And a journey to the city. It has not stopped snowing till we were at home at five. The garden looked beautiful!!!

donderdag 2 december 2010

Dragon Eye

Nu, mijn vader is aan de laatste rij van bladzijden begonnen. Ik heb een klein vermoeden dat hij eind December een heel eind op weg is om hem af te hebben. Kleine gok hoor...

Well, my dad is starting the last row of pages. I have a suspicion that at the end of December he is on his way to finish it. A small guess......

zondag 28 november 2010

Madonna of Christensen

We werden wakker vanmorgen in een bevroren wereld. Voor het eerst heeft het hier behoorlijk gevroren. Nog geen sneeuw gezien. Ik heb brownies in de oven staan. Zo met een lekkere kop koffie, kunnen we de vorst wel aan.
Afgelopen week heb ik my helemaal op de Madonna geworpen. Ik wil haar zo graag klaar hebben dit jaar. En er hoeft maar een kink in de kabel te komen en dan lukt het niet. Nog ongeveer 15000 kruisjes te gaan. Als je iets graag wilt dan lukt het meestal wel.

We woke up this morning in a frozen world. For the first time it has pretty frozen. Not yet seen snow. I have brownies in the oven. So with a nice cup of coffee, we can handle the frost.
Last week I cast my way to the Madonna. I want her so much done this year. And there is only one hitch to come and then it will not work. Still about 15000 stitches to go. If you would like something then it usually succeeds.

zondag 21 november 2010

Madonna of Christensen

Sanne heeft een hele mooie lijst uitgezocht voor de trein. Over drie weken is hij klaar. Dan kan ik hem aan iedereen laten zien.
Eindelijk bijna december. Ik had de Train of Dreams precies op tijd af. Want ik heb grote plannen met de Madonna van Christensen. Die wil ik nu eigenlijk dit jaar wel klaar hebben.
Nu moest ik nog vier bladzijden van de Madonna. Een heb ik er nu af. In totaal 6200 steken gedaan deze week. nog drie bladzijden te gaan. Eigenlijk moet hij voor de kerst wel af zijn want daarna heb ik geen tijd meer om er aan te werken. vingers gekruist dus..


Sanne has a very nice Frame selected for the train. About three weeks he is ready. Then I can show it to everyone.
Finally almost December. I had the Train of Dreams exactly finished on time. Because I have big plans for the Madonna of Christensen. Who actually I want to have done this year.
Now I had to do four pages of the Madonna. I have one finished now. A total of 6200 stitches done this week. Three pages to go. Actually, it must be finished before Christmas because then I have no time to spend on it anymore. So fingers crossed ..

zondag 14 november 2010

A finish!!!!!!!

Zo, na een dag van alleen maar borduren, heb ik hem nu af. Het vrolijke treintje. Ik was er 19 Februari aan begonnen. Maar daar viel een zomervakantie tussen en een heel ziek familielid. Zo'n heel groot project is het niet. Wel een heel erg vrolijk project. Volgend weekend gaan Sanne en ik een lijst uitzoeken. Het zal niet makkelijk zijn. Rood, blauw, groen, geel, oranje. zoveel kleuren zullen er wel bij passen. Of een witte. Wel of geen passepartout. We zien wel. In ieder geval, ik heb mijn bureau eens een grondige schoonmaak beurt gegeven om Madonna van Christensen er op te leggen. Hier heb ik naar uitgekeken. Maar als ik daar aan begonnen was voordat ik de trein af had dan had ik heel december aan de trein gedacht. Nu denk ik alleen maar weer aan wat ik nog in de planning heb. First Rose van Christensen en de Medusa van L.A.Williams. en op het HAED blog stond een hele mooie van een koikarper van MC.Escher. Mijn zoon heeft Koikarpers en hij vond hem erg mooi. Nou volgend jaar is al weer volgeboekt.

So, after one day of only stitching, I have finished him. The joyful train. I was started on Feb 19. But there was one summervacation in between and a very sick relative. This  project is not very large. But a very happy project. Next weekend  Sanne an I search out a frame. It will not be easy. Red, blue, green, yellow, orange. many colors will fit in . Yes or no passepartout. We'll see. Anyway, I have my desk cleaned thoroughly, to place the Madonna of Christensen  on it. Here I have been looking forward to. But when I started to th madonna before I'd finished the Train. I only have the Train in my mind. Now I only think what I'm still have in the planning. First Rose from Christensen and Medusa of LA. Williams. And there was on the blog of HAED a koicarp by MC.Escher. My son has koi and found him very nice. Well next year is already booked.

donderdag 11 november 2010

Bijna klaar / Almost done

Wel, ik ben aan de laatste 5000 steken begonnen. Het zal me toch nog verbazen als ik het haal in november.
Er was veel tussendoor gekomen. Zo zie je maar, niet alles is voorspelbaar. Ik heb nog 19 dagen om het af te maken. Dat zijn ongeveer 265 steken per dag. Je zou zeggen dat, dat wel moet lukken. Ik wil zo graag aan de Madonna beginnen. Ik ben sterk en ik houd vol. Dan ook nog de taak om er een leuke fleurige lijst bij uit te zoeken. Ik denk dat ik mijn schoondochter Sanne maar meeneem. Die heeft een goede kijk op vrolijke kleurtjes.

Well, I'm started at the last 5000 stitches. It will surprise me when I get it done in November. There had been much in between. So you see, not everything is predictable. I have 19 days to finish it. That's about 265 stitches a day. You could say that it should work. I would love to start the Madonna. I am strong and I maintain. Then add the task to search a nice colorful frame. I think I take my daughter in law, Sanne with me. Who has a good eye for bright colors.

zaterdag 6 november 2010

Dragon Eye from my dad

Even bij mijn vader geweest om een foto te maken. Vorige week was ik mijn camera vergeten en toen moest hij hem doordraaien. Hij moet nog een heel rij pagina's en een halve rij pagina's. Het gaat wel lekker vlot moet ik zeggen.

I went to my dad to take a picture. Last week I forgot my camera. He still has a whole row and a half row of pages to go. It go's nicely i must say.

zondag 31 oktober 2010

Zonder woorden / Without words

Wordt ijl de kruin van menig oude boom,
gedund door zomerdroogte, zure regen,
chromatisch-geel het lover. Bijna loom
laat zich het laatste blad neerwaarts bewegen.

Tegen de zwaartekracht in, 't idioom;
heffend zijn takken als een zegeteken,
regelt hij de onverbroken sappenstroom,
aanvaardt dat lover-glorie is verstreken.

Geworteld diep, kent hij verborgen bron,
de aderen die de aarde leefbaar houden.
Hij wacht in sneeuwstorm op de Lentezon,
weet sidderend zich in wolkbreuk zelfs behouden.

De simpele vruchtjes, van de stam niet ver,
zijn van hetzelfde wachtwoord reeds doordrongen.
Wat wil ontkiemen kent de juiste ster
het gaat vanzelf, er hoeft niet voorgedrongen.

Wordt ijl de kroon van onze levensboom,
het silhouet van takken, broze twijgen,
is dat begin of einde van een droom...
Een jubeltoon vertaald in dankbaar zwijgen.

Een liefdevolle herinnering aan mijn schoonmoeder
geschreven doo F.Hardam-van Omme

Is thin the crown of many old trees,
thinned by summer drought, acid rain,
chromatic yellow the leaves. Almost loom
can be the last leaf downward move.

Against gravity, it idiom;
elevating its branches as a victory sign,
handle the unbroken juices flow,
accepts that lover-glory has passed.

Deeply rooted, he knows hidden source
the veins that keep the Earth livable.
He waits in snow storm at the spring sunshine,
am trembling in cloudburst even retained.

The simple fruits, not far from the tribe,
are already aware of the same password.
What does germinate knows its star
it just happens, there does not penetrated.

Is thin the crown of our Life,
the silhouette of branches, brittle twigs,
that start or end of a dream ...
A jubilant tone translated into grateful silence.

A loving memory of my mother in law
written by F.Hardam-van Omme

zaterdag 23 oktober 2010

voorbereidingen borduurstandaard / preparations frame stand

Omdat het origineel - the Stitchmaster - niet voldoet voor grote spanramen heb ik mijn vader een eigen borduurtafel laten maken. Deze is van links naar rechts 65 cm. Nu heb ik voor de First Rose van Christensen een spanraam besteld van 99 cm. en dan steekt hij maar aan iedere kant maar 17 cm uit. En hij is heel stevig. In de midden poot heeft hij vleugelmoeren aangebracht zodat ik hem in hoogte kan stellen. Eerst was er geen plankje bovenop, maar dat was lastig. Nu heeft hij er dat ook opgemaakt en kan ik mijn draadorganisator er zo opzetten. Als mijn spanraam binnen is, dan laat ik zien hoe het uit ziet.

With the original frame stand (the Stitchmaster) it was not possible to use large frames. So I asked my father to make a more rigid and bigger stand. From left to right it mesures 65 cm. Now for the First Rose of Christensen I ordered a frame of 99 cm. You can see on the picture that he had used some leftovers from the garage, but it does the job. He used wing nuts to make the stand adjustable in height. At first there was no bord on the top but he made it for me and now I can give my tread organizer a place.

 When my frame arived I will show how its ready to start.
 

zondag 17 oktober 2010

Fabric for The First Rose from Christensen

Ik ben naar Ahoy Rotterdam geweest waar de Handwerkbeurs werd gehouden. Het was weer een gezellige boel daar. Veel stands voor ieder wat wils. Of je nu van breien , haken, knopen, naaien of borduren houd. Ik ben gelukkig geslaagd met een mooie linnen stof van Belfast. Op twee verschillende foto's met andere lichtinval heb ik nog niet de goede kleur kunnen pakken. Het is een zacht kleur grijs. wat erg mooi bij al het groen past. Groene stof was er wel, maar alleen maar de kerstgroen. Dat was nou niet bepaald wat ik zocht. Dan maar een totaal andere kleur. De stand waar ik een borduurframe wilde kopen was er niet. Dus dan moet ik hem maar via internet bestellen. Ik ga eerst verder de Train of Dreams afmaken maar ik ben heel blij met deze stof.

I've been to Ahoy Rotterdam were the Craft fair was held. It was a great atmosphere there. Many stands for everyone. Whether you enjoy knitting, crocheting, sewing ore stitching. I am happy with my Belfast linnen that I found. On two different pictures with different light  I have not tackeld the right color. It is a soft grey color, wich suits beautiful with the greens. There were no greens I liked, only the christmas greens. That was not exactly what I wanted. The stand where I wanted to buy a stitching frame was not there.  So I must order it at the shop. First I must finish the Train of Dreams, I am so happy with my new fabric. 

maandag 11 oktober 2010

Train of Dreams

Eindelijk dan weer anderhalve pagina af. Er kwam geen eind aan die confettiesteken. Wel leuk om aan het draakje met de slaapmuts bezig te zijn. Nu nog twee volle pagina's en twee halve. Ik denk niet dat ik dat in november red. Want in December wil ik toch weer aan de Madonna verder, die moet ook eens af dit jaar.

Finally there is one and a half page done. There was no end to the confetti stitches.Nice with the little dragon and the nightcap. Now to full and two half pages to go. I do not think I mange it in November to finish this. In December I go back to the Madonna, I want to finish her this year.
woensdag 6 oktober 2010

snoepende spreeuwen/ eating starlin

Het laatste beetje druiven laat ik altijd in de pergola zitten. Dat is voor de vogels. Het is een leuk gezicht om die meute spreeuwen te zien. Ze komen met een hele zwerm aanvliegen, gooien meer druiven in het rond dan dat er opgegeten word. En het kabaal is oorverdovend.

I leave the last bit of grapes hang into the pergola. That's for the birds. It's a nice sight to see the crowd starlings. They come in a swarm, throwing grapes into the round, more than they can eat. And the noise is deafening.zondag 3 oktober 2010

MonsterJam

Ger was het vorige weekend met onze zonen naar Arnhem geweest naar de MonsterJam. Heel erg leuk vonden ze het. Zelf vond ik, toen ik de foto's zag, de hond erg leuk. Met zijn flaporen. Gewonnen had hij wel niet maar dat mocht de pret niet drukken.

Ger went the previous weekend with our sons to Arnhem to the MonsterJam. They really liked it. Personally, when I  saw the pictures, I liked the dog very much. With his floppy ears. He had not won the races, but that not spoild the fun.  

zaterdag 25 september 2010

Dragon Eye en Motorcycle garage

Ik zag net dat het precies een maand geleden is dat mijn vader langs is geweest met zijn borduurwerk. Hij heeft een hele rij gemaakt in vier weken. En wat word het al mooi. De tovenaar staat er zo mooi bij. Hij zei dat hij nu op de helft is. Dus dit hele stuk moet hij nog een keer doen, voor de onderkant. Ook zag hij bij mij op tafel een voorbereiding liggen voor een nieuw project. Dit word voor mijn echtgenoot. Ik vroeg lief of hij er aan wilde beginnen... En ja hoor hij gaat het maken als Dragon eye af is. Daar ben ik wel blij mee.Het is de motorfietsengarage van Bob Beyerly. En aangezien we redelijke fanaten zijn is het toepasselijk.

I just saw it is exactly one month ago that my father came along with his work. He has made a whole row of pages. And what is it all pretty. The Wizzard is so nice. He said he is now half way. So this whole thing must be done for the bottum. He looked at my table were was a preparation for a new project for my husband. I asked him very.... nicely if he want to make it for him, after Dragon eye is finished. He said yes..... I am so happy. It so gonna be the Motrocylegarage from Bob Beyerly. And since we are enthusiasts, it seems appropriate. 

woensdag 22 september 2010

awardGisteren avond een heel leuk bericht van Ingrid dat ik een award heb verdient. Nou ben ik niet zo voor awards, maar deze was erg leuk en gemeend. Ik ben ook niet iemand voor kettingbrieven en opdrachten maar ik ga toch de helft van het verzoek invullen. 3 dingen waar ik van houd zijn, Famile, (man, kinderen,ouders) Wintertijd en uiteraard borduren.

Dan de foto waar mijn schoonouders opstaan. Zo ziek als zij is, er voor gaan en na deze 60 jarige bruiloft helaas instorten. morgen mogen we ze weer ophalen uit het ziekenhuis.

Yesterday I had a nice message from Ingrid.I have received an award from her.I am ussualy not for awards. But this very nice and sincere ment. I do not like to forward chainletters but I make a small exeption.

3 things I love are family, wintertime and stitching.
and the foto is from my parents in law. She is very ill and after this anniversary ( 60 years togheter) she became more ill and we get her out of the hospital tomorrow.

zondag 19 september 2010

Train of Dreams

Deze week een hele bladzijde gedaan. Ondanks dat ik weinig tijd had. En het was weer een heel gepriegel. Met al die confetti steken. Er kwam naar mijn gevoel geen eind aan. De muts lijkt heel makkelijk maar dat was het niet. Ik kijk uit naar het draakje op de loc. Je kan net het puntje van zijn staart zien. Morgen eerst naar het werk en dan in de avond aan de nieuwe bladzijde beginnen.

This week a whole page done. Although I had little time. And it was a whole lot of fiddling. With all the confetti stabbing. There never seemed to end. The hat looks very easy but it was not. I look forward to the dragon on the locomotive. You can just see the tip of his tail. First to work tomorrow, and then in the evening, a fresh start with a new page.zondag 12 september 2010

Brugge

We hadden Ger zijn ouders beloofd om hun eens weg te brengen naar Belgie. Zodat zij bij kennissen op visite konden. Wij gaan dan een dagje uit. Zo belanden we in Brugge. Wat een mooi stad zeg. Wat we niet wisten dat het monumenten dag was. Het was heel erg druk. Maar, het was een mooie en zonnige dag. We hebben weer veel gezien. Jammer dat we wel aan het eind van de dag terug moesten. Anders hadden we nog naar een voorstelling van Carmen gegaan. Natuurlijk heb ik chokolade gekocht in een van de vele winkels. Ger heeft zoveel fotó's gemaakt dat ik niet kon kiezen. Een van het plein met de mooie gebouwen.
Er was ook een bierfestival. We werden al bijna dronken van de bierdampen.
Niet aan meegedaan want er moet nog auto gereden worden.
Er viel mij wel een hele mooie muurschildering op. Die voor mij wel heel toepasselijk was. Een schaar met drie naalden. Ik denk dat ik die nog wel gaat maken als tumbnail. Het was een heel gezellige dag uit.

We had promised Ger his parents, to bring them to Belgium. So they were able to visit relatives. We went for a day out. So we arrive in Brugge. What a beautiful city. We did not know that there was a monuments day. It was very busy. But, it was a beautiful and sunny day. We have seen a lot. Pity that, we do at the end of the day, had to go back. Otherwise we had gone to a performance of Carmen. Of course I bought chocolate in one of the many shops. Ger has made so many pictures that I could not choose. One of the square with beautiful buildings. There was also a beer festival. We were almost drunk from the beer fumes. Not taken because there is still a car to be driven. I noticed there is a beautiful wall painting. For me it was quite appropriate. Scissors with three needles. I think I will make this as tumbnails.It was a very pleasant day
.

vrijdag 3 september 2010

Train of Dreams

Na een laptopdebacel (chrash) ben ik weer online. Het was wel schrikken. Maar gelukkig had ik goede backups. Ik heb intussen veel aan de Train of Dreams gedaan. Ik ben met de derde bladzijde bezig sinds de vorige update. Ik vind het erg leuk al deze kleuren. Nu komt aan deze kant de staart van het draakje aan de beurt. Ik kijk er naar uit. Naast me ligt Medusa, maar als ik daar weer aan verder gaat ga ik niet zo snel terug naar het treintje. Dus ze blijft maar even liggen. Ook heb ik de voorpagina van First Rose van Christensen uitgeprint. Ik vind haar zo mooi. Maar ja, je kan niet alles tegelijk doen. Al zou ik dat wel willen.
Ook zit in mijn achterhoofd nog de Tower at Stoney Wood. zucht, ik heb gewoon niet genoeg uren per dag.

After a laptopdebacel (chrash) I'm back online. It was scary. Fortunately I had good backups. I have now done much to the Train of Dreams. I am working on the third page since the last update. I really like all these colors. Now on this side, the tail of the dragon's apears. I am looking forward to it. Medusa lies beside me, but when I go there again I will not rush back to the train. So she continues to lie here. I also printed the front page of the First Rose Christensen. I think she is so beautiful. But hey, you can not do everything at once. All I would like to.
Also in my mind is still the Tower at Stoney Wood. sigh, I'm just not enough hours per day.


woensdag 25 augustus 2010

Dragon Eye

Mijn vader is langs geweest om te laten zien dat hij weer een rij af heeft. Wat gaat hij toch snel. Hij geeft toe dat er wel veel blauw in zit en het dus niet net als met J. Wall erg veel confettie is. Het is ook geen heel groot en breed werk, dat scheelt ook. Hij heeft er wel plezier in.
Het word gemaakt op 18 ct Aida.

My father has been along to show that he has another row finished. H is rapid. He admits, that it is a lot of blue and not just like J. Wall was very much confettie. It is not a very large and wide work, which also makes a difference. He does have fun. He works on 18 ct Aida.

zondag 15 augustus 2010

Een dagje uit - a Day out

We hadden gisteren een echte motordag. Onze zoon Ivan opgetrommeld om mee te gaan naar de Tractor Pulling in Meerkerk. Een event waar we lang geleden wel eens geweest waren. Maar de motorcoureurs onder ons hadden wel zin in een beetje herrie. Wat was ik blij met mijn oordoppen.

Na een intense zit van 5 uur op een houten bankje was ik blij dat we weer richting huis vertrokken. Ger had maar zeshonderd foto's gemaakt. Er zaten een paar verschrikkelijk mooie tussen. Ik was door het mooie weer ook gelijk wat bruiner (lees roder) geworden. En in de avond zijn we nog naar Scheveningen afgereisd. Om naar het vuurwerk festival te kijken. Gelukkig ook met de motor want heel scheveningen stond vast. En met de motor kan je overal doorheen. Wat niet altijd door de autorijders gewaardeerd word. Nou dan moeten ze ook maar motor gaan rijden. Ivan en Sanne waren ook mee gegaan. De dames hadden besloten om maar achterop te gaan bij de heren. De heren zijn wat brutaler in het filerijden dan wij. Om 1 uur snachts waren we weer thuis. Al met al een hele leuke motordag.

Yesterday we had a day with the motor Our son Ivan was directed to come along to the Tractor Pulling in Meerkerk. It was a long time ago that we had visted such an event. But the motorcycle racers bloud in us needed some little noise of enginepower. I was so happy with my earplugs. After an intense five hours of sitting on a wooden bench, I was glad we went back home. Ger had shot only six hundred photos. There were some pretty nice ones within. I was sunbading because of the nice weather (ie got redder). After this we went in the evening to Scheveningen. To watch the fireworks festival. Fortunately, we were by motor since the road was completley a mash and you could easily pass the trafic jam. Not always appreciated by car-drivers. Well then they should also go motorcycle riding. Ivan and Sanne were also with us (on there own bike). The ladies had decided to go as passanger. Men has simply more guts to drive in the trafficjam. At 1 at night we were back home. All in all a nice motor day out.

zondag 8 augustus 2010

Train of Dreams

In navolging van de anderen die aan de trein bezig zijn, heb ik het ook weer opgepakt. De Medusa had mij helemaal in haar ban. Maar de vrolijke kleuren trokken mij toch weer aan. Eerst het stof er even afgeblazen. en een pagina gedaan. Ik vraag me af. is het een plank aan de muur? Een bureau? Of ligt alles op de vloer. Waar het ook is, maakt niet uit. Het is heel leuk om te maken

Like the others who are working on the train, I also picked it up again. Medusa had me completely under her spell. But the bright colors attracted me yet again. First, the dust has just blown off. And a page done. I wonder. it is a shelf on the wall? A desk? Or is everything on the floor. Wherever it is, does not matter. It is very fun to make

donderdag 29 juli 2010

Medusa. L.A Williams

Na negen dagen borduren heb ik een pagina af met 7500 kruisjes. I vind de details erg mooi. Ik heb net een film gezien waar Medusa in voor kwam. Percy and the Lightning Thief. Ze had een hoofd vol met slangen en verder niet veel om het lijf. Ik vind de mijne mooier hoor.

After nine days of stithing I finished a page with 7500 stitches. I love the details and the snakes coming alive. I just saw a movie with Medusa in it. Percy and the lightning Thief. Her head was full with snakes and the rest just a pretty woman. Mine is much nicer to watch !!!

dinsdag 20 juli 2010

Medusa L.A Williams

Ik heb naast de smalle zijkanten ook twee extra pagina's af. Ik vind het geweldig om deze vrouw tot leven te borduren. Ik dacht eerst dat de kleurwisseling niet veel zou zijn. Maar daar heb ik me in vergist. Wat een wisselingen zeg. Ik ga er eerst nog een pagina onder maken. Waarna er een smalle pagina aan de zijkant aan de beurt is.


I have next to the side, two additional pages finished. I love this woman come to life while I am stitching. At first I thought the color would change little. But I was wrong at that thought. I go make at first a page under. After that a small page below the side.

zondag 18 juli 2010

Dragons Eye

Mijn vader is echt heel snel. Hij heeft de eerste rij af van Dragons Eye van M.Pinkney. Dit patroon heeft hij van mijn broer gekregen voor zijn verjaardag. Het is natuurlijk in de hoek nog wel veel zwart en donkerblauw. Dan gaat het ook wel snel.


My father is really fast. He has the first row of Dragons Eye of M. Pinkney finished. This pattern was from my brother for his birthday. It is of course in the corner still a lot of black and dark blue. Then it goes quickly. Despite the warm weather he continues.

zaterdag 10 juli 2010

Cristal of Enchantment

Mijn vader heeft net deze van J.Wall af. Hij heeft er maar 10 maanden over gedaan. Iedere keer als ik weer eens langs was geweest dan was er weer een stuk af. Ongeloofelijk hoe snel hij het doet. Nu is hij begonnen met Dragons Eye van Myles Pinkney. Hij heeft daar al weer twee bladzijden van af.

My father just finished an J.Wall. He worked at it for ten months. Every time I went to him he finshed another row. Incredible how fast he is. He started with Dragons Eye from Myles Pinkney. He finshed two pages already.

zondag 27 juni 2010

Medusa

Dit is een hele tijd geleden. Ja, als je op vakantie gaat dan blijft het blog wel een beetje achter. Veel te doen in de vakantie. En eigenlijk ook niet veel zin om een praatje te houden.
We hebben heerlijk met de motor getourd in de bergen van Oosterijk en Slovenie. Heerlijk warm weer, en van de drie weken maar twee dagen regen. Na alle berichten uit de andere landen hebben we het maar getroffen.
In de avonden heb ik wel kunnen relaxen met Medusa. Ik heb dan ook heel wat gedaan.


This is a long time ago. Yes, if you go on holiday the blog will remain a bit behind. Much to do in the holidays. And really not much point in having a talk. We enjoy the motorcycle touring in the mountains of Austria and Slovenia. Nice warm weather, and three weeks but two days of rain. After all messages from the other countries we were lucky. In the evenings I be able to relax with Medusa. I have therefore done a lot.

zondag 30 mei 2010

Medusa, L.A. Wiliams

Ik ben aan een nieuwe begonnen om mee te nemen op vakantie. Je bent toch eerst veel met de achtergrond bezig. Dan kan er ook niet veel mis gaan. Het is Medusa van L.A. Williams. Het is een hele grote. Maar dat vind ik niet erg. Ik zal genoeg voorraad 3371 meenemen want daar bestaat de achtergrond voornamelijk uit.

I have a new start to take on holiday. There is a lot of the background first to do. Then there's not much to do wrong. It is Medusa of LA Williams. It is a big one. But I do not mind. I will bring enough 3371 because that is the background mainly.

donderdag 13 mei 2010

Het stel is bijna terug van huwelijksreis. Ze zijn dan drie weken weg geweest. ik zal blij zijn als ze weer veilig op nederlandse bodem zijn. Dat gedoe met die vulkaan kan ook nog voor een omweg of vertraging gaan zorgen.Maar ik heb ondertussen ook niet stil gezten en heb goed wat kunnen doen aan Train of Dreams van Spangler. Het is een kleurrijk geheel. En het draakje ligt te slapen in de wagon. En al die mooie boeken op de achtergrond. Er zitten in dit stuk nog meer verrassingen. Leuk om te doen.


The couple is almost back from honeymoon. They left us for three weeks. I'll be glad when there safe on Dutch soil. This whole volcano thing, can get them to take a detour or delay. But I have not stopped stitching and I did a lot at the Train of Dreams by Spangler. It is colorful. And the dragon is sleeping in the wagon. And all those beautiful books in the background. There are more surprises in this project. Fun to do

zaterdag 1 mei 2010

Trouwen /Wedding

Vorige week donderdag trouwde onze zoon Ivan met Sanne. Het was een frisse maar droge dag. Oma was een dag eerder in het ziekenhuis opgenomen en daar werd een bezoek aan gebracht. Wij gingen even met het bruispaar mee om foto's te maken.
Eenmaal aangekomen in de feestzaal werd de bruidstaart aangesneden. Daarna genoten we van een heerlijke maaltijd. Stiekum had het bruidspaar al een half jaar dansles genomen. Ze waren niet van de dansvloer te slaan heel de avond. Het was een hele feestelijke dag / avond. We kijken met veel plezier terug op deze geslaagde avond. Het bruidspaar is op huwelijks reis naar Costa Rica. Na terugkomst zullen de officiele foto's van de fotograaf wel klaar zijn.

Last Thursday our son Ivan married with Sanne. It was a cool but dry day. Grandma was a day earlier taken to the hospital and there was a visit arranged. We just went along with the bridal couple for pictures.
Once in the hall, the wedding cake was cut. Then we enjoyed a delicious meal. The couple had secretly been taken dance classes for a half year. They had not left the dance floor all night. It was a festive day / evening. We look back with pleasure on this succesfull evening. The couple is on honeymoon trip to Costa Rica. When they return, the official photographer whit her photos are ready.

On the front, hub Ger, grandma and me, At the back, Granddad ,Ivan and Sanne

Cut the weddingcake


Our other son, Yuri and girlfriend TessaHit the dancefloor all night long.vrijdag 30 april 2010

Gatekeeper ingelijst/framed

Nadat ik de Gatekeeper af had kon ik maar niet beslissen wat voor een lijst ik er omheen wilde. Meestal weet ik van tevoren wel wat ik wil. Maar bij deze had ik geen idee. Dus ze bleef maar op de kast liggen. Nadat ik de Sifter af had en die moest ingelijst worden heb ik haar meegenomen. Nadat er heel wat lijsten geprobeerd waren kwam deze als beste naar voren. Ik vind het geslaagd.


After I had finished the Gatekeeper, I could not decide what kind of frame I wanted around. Usually I know beforehand what I want. But to this I had no idea. So she kept on the shelves. After I had finished the Sifter and I had to frame it, I take her with me. After many frames were tried, as best this came forward. I think it succeeded

vrijdag 23 april 2010

Sifter ingelijst / framed

Nou daar is hij dan, de ingelijste Sifter. Ik vind de duistere lijst er mooi bijpassen. Dat was nog een hele toer om uit te zoeken want echt niet alle zwarten lijsten passen erbij. Dit is mat, ingedeukt, met een rode waas over de hooggelegen delen.

Well here it is, the framed Sifter. I think the frame is pretty dark matching. That was quite a challenge to find because all blacks do not really fit this work. This is dull, dented, with a red haze over the higher parts.


woensdag 21 april 2010

bijna / almost

Nog een nacht te gaan. Dan gaat onze zoon Ivan trouwen met Sanne. Gisteren avond werden ze door het zwemteam in het zonnetje gezet. Veel ballonnen en een mooie kaart. Yuri was sinds lange tijd ook weer in het zwembad en kondigde aan dat hij na een lange tijd van revalideren van een blessure het weer langzaam gaat proberen. Tot groot plezier van zijn broer Ivan die hem erg gemist heeft.

One more night to go. Then our son Ivan marry Sanne. Yesterday evening they were by the swimming team put in the limelight. Many balloons and a nice card. Yuri since a long time, again in the pool and announced that after a long period of rehabilitation from an injury will try it again slowly. To the delight of his brother Ivan who missed him very much.

dinsdag 6 april 2010

Madonna Christensen

Ik ben verder gegaan met de Madonna van Christensen. En ik heb een hele regel van de bladzijden gedaan. 5000 steken. Ze komt dit jaar wel af. Ik ben ook begonnen met de Medusa van LA Williams. Maar dat is alleen nog maar bruin en niets aan te zien. Zodra ik daar enige vorm in krijg dan laat ik het zien. Ik heb nog een vraag. Ik gebruik een garenhouder van Pako. Maar het sponsje waar je de naalden in steekt is helemaal verteerd. Wie weet waar ik zo'n blauw sponsje kan kopen of heeft een tip voor iets anders te gebruiken.

I continued with the Madonna of Christensen. And I have a whole line of the pages done. 5000 stitches. She'll be off this year. I also started the Medusa, LA Williams. But that is only brown and nothing to see. Once I get it in any form I let it see.
I have a question. I use a yarn holder from Pako. But the sponge where you insert needles into is completely digested. Who knows where I can buy some blue sponge or have a tip for something else to use.

maandag 29 maart 2010

Uitleg Sifter,Explanation Sifter

Death's Steed, is gevonden, in sommige onduidelijke handschriften en oude geschriften, vermelding van Death's Steed. Wat deze verhalen beschrijven niet kan worden gedefinieerd als een berg in de gebruikelijke zin. De "Steed" wordt vaak geplaatst in het gezelschap van de voorbode van de dood of de Grim Reaper, als je wil. Traditioneel spreken en in de meest verspreide verhalen de Steed wordt gedacht dat alleen de verdorven en de fout te dragen. In meer oude tomes de "Steed" neemt een donkerder en raadselachtige gedrag. In alle pre-christelijke verwijzing (en ten minste een bijbelse verwijzing) het paard heet "De Sifter ', hoewel moet worden opgemerkt dat in meer dan drie gevallen is ook de titel" Hond van de Koning in de Yellow "en ook de " Kind van de doodgeboren Smarten". Zelfs de verhalen die plaats de entiteit met de figuur van de dood hebben geleid tot enige discussie over het doel en de relatie. Neem, bijvoorbeeld, zijn verschijning in Dante's Inferno (dit is eigenlijk oncontroleerbaar als dit specifieke gedeelte van de tekst verloren is gegaan gedurende het jaar):


Death’s Steed is found, in some obscure manuscripts and ancient writings, mention of Death’s Steed. What these stories describe cannot be defined as a mount in the usual sense. The “Steed” is commonly placed in the company of the Harbinger of Death or the Grim Reaper, if you will. Traditionally speaking and in the most widespread tales the Steed is thought to bear only the depraved and the foul. In more ancient tomes the “Steed” takes on a darker and more enigmatic demeanor. In every pre-Christian reference (and at least one biblical reference) the steed is called “The Sifter” though it must be noted that in more than three instances it has also been titled the “Dog of the King in Yellow” and also the “Childe of Stillborn Sorrows”. Even the tales that place the entity with the figure of Death have led to some debate over its purpose and relationship. Take, for instance, its appearance in Dante’s Inferno( this is actually unverifiable as this particular portion of the text has been lost over the years):

zondag 28 maart 2010

The Sifter Finished

Het is zover. Ik heb de Sifter af. Ik ga komend week naar de lijstenmaker. En laat hem inlijsten. Dan laat ik uiteraard zien hoe hij geworden is. Nu ga ik verder aan de madonna. Deze wil ik ook dit jaar afmaken. Het is wel weer een heerlijk gevoel om een HEAD af te hebben. Op naar de volgende.
I've got the Sifter finished. I'm going next week to the framer. And let him frame it. Then I let you see how he has become. Now I go further with the madonna. This year I would like to finish it. It is wonderfull feeling to have a HEAD finished again. On to the next.

vrijdag 12 maart 2010

The Sifter. van L.A. Wiliams

Nou, ik heb net een rij af met 10.680 kruisjes. Het was SAAI !!!!! 3799, 310 en 500 .... kun je het je voorstellen??? ik verloor bijna mijn verstand.... Ik kan bijna niet de moed vindenom door te gaan. Het zijn nog 5640 steken voor een afwerking van dit project ......... Ik denk dat ik een vakantie nodig heb... En we gaan naar Frankrijk .... Naar Duinkerken en Amiens, om wat geschiedenis van de regio op te sniffen. In eerste instantie wilden we op de motor, maar ik denk dat het een beetje te koud nog is om lekker te toeren. O goed .... in de zomer gaan we naar Oostenrijk dan heb ik veel tijd om daar lekker te rijden......

Well I just finished a row of 10.680 stitches. It was BORING !!!!! 3799, 310 and 500.... can you imagen it ..... please I almost lost my mind........ I can not find the curage to go on. It are 5640 stitches before a finish of this project......... I think I need a vacation... And we are going to France somewere next week. To Dunkerque and Amiens, to snif a lot of history of the region. At first we want to go on the Bike ( as I am a bikergirl) but I think it is a lillte bit to cold for this yet. O well.... in the summer we are going to Austria then I have a lot of time to bike around ........