zondag 30 augustus 2009

finish Firefly

Van 8 naar 30 augustus is echt wel een hele tijd geleden. foei...... Maar ja, warm weer, en weer eens niet lekker geweest en mijn schoonmoeder in het ziekenhuis heel onverwacht maakt de updates trager dan gepland. Ik heb de Firefly wel afgekregen. dat kwam ook wel doordat er op het laatst veel dezelfde kleur was. Dat steekt wel lekker snel door. Niet erg interresant, maar ach, hij was toch al bijna af. Ik ga verder met de Madonna van Christensen. Daar wilde ik graag mee verder. Ik moet in ieder geval voor kerst het midden gedeelte van dit drieluik wel af hebben. Ik ga ook aan een mysterie stuk beginnen, wat ik pas gekocht heb. Dat is in het begin ook veel dezelfde kleur. En in december maak ik een kerstsok. druk, druk, druk. Zo komen we de winter wel door.
Falco is al aardig aan zijn oude dag begonnen. Hij heeft veel last van zijn arttrose in zijn stuit. ik vind het wel heel erg zielig. Hij is echter nog niet zo ver dat zijn leed erger is dan het leven zelf dus we kabbelen nog maar even verder met hem door. Al zal de winter hem geen goed doen als het erg koud word.


From 8 to August 30 is really a long time ago. phew ...... But, warm weather, and my mil was in hospital quite suddenly makes updates slower than planned. I have finished the Firefly. That was because in the end there was much the same color. Not very interesting, but alas, he was already almost finished. I continue with the Madonna of Christensen. I wanted to go further with her. I must at least finish before Christmas the middle part of this trheesome. I also start a mystery piece, I just bought. That is a lot the same color in the begining. And in December to create a Santa Boot. busy, busy, busy. My winter is going fast.
Falco has been started at his old days. He has many problems with his arttrose in his lower back. I find it very sad. He is not so far that his suffering is worse than life itself so we have only just trickling on to him. All the winter will do him no good when its very cold.

zaterdag 8 augustus 2009

Firefly

Het was heel de week erg warm en benauwd. Ik heb alleen in de avonden wat gedaan. Maar er is weer een pagina af. Nog drie te gaan. Maar dat gaat in augustus wel lukken denk ik. Zo de onderkant is niet zo inspirerend en ik moet me er wel toe zetten om wat te doen. Ik ben ook in een goed boek begonnen. Millennium van Stieg Larsson. Ik kan het bijna niet loslaten. Heel spannend. Wat ik niet wist dat er deze maand de film van uit komt. Die moet ik dus echt gaan zien.

The whole week was very hot and stuffy. I've only done some in the evenings. But there is another page finished. Three pages to go. But it will get done in August I think. The bottom is not so inspiring, and I had to set myself at the table to work. I am also starting at a good book. Stieg Larsson, Millennium. I can hardly let go. Very exciting. What I did not know that this month the movie comes out. That I should really go see.