zondag 3 februari 2008

Isabella

Na een drukke week toch nog tijd gevonden om wat te borduren.
Isabella schiet al lekker op, want ik wil ook echt verder met De Tower at Stony Wood.
Denise zal wel denken, ze doet er helemaal niets meer aan. Maar ik wil nu Isabella eerst af hebben.

I Found after a busy week still some time to stitch. Isabella hurry’s up already nicely. I want also further with the Tower at Stony Wood. Denise will think, she does nothing more at the Tower. But I want Isabella firstly finish.

Geen opmerkingen: