donderdag 28 februari 2008

Gatekeeper

Ik ben natuurlijk weer aan een nieuw project begonnen. Ik vond het al sterk van mijzelf dat ik dat al niet gedaan had. De Gatekeeper van Sheila Wolk brandde in de kast. De stof en de dmc had ik vorig jaar al in huis. Nu ga ik de Tower at Stony Wood en de Gatekeeper wekelijks afwisselen.
We zijn ook druk bezig met onze oudste zoon, Ivan, te verhuizen. Ze gaan op 20 minuten afstand van ons wonen. Tenminste als de files het toelaten. De hele familie helpt mee. Vaders, moeders en opa om te schilderen. Want dat is zijn beroep geweest. Hij vind het niet erg om voor zijn kleinzoon de verfkwast ter hand te nemen. Volgende week gaan alle meubels over en dan heeft hij echt het huis verlaten. Maar ik denk dat hij regelmatig langskomt.
Zijn broer ziet het al helemaal zitten om de met regelmaat terugkerende pokeravondjes bij zijn broer te gaan houden. Er ligt al een luchtbed klaar, waar hij op kan overnachten.


I have started a new project of course. I found it already strong of myself, that I didn’t already done that. The Gatekeeper of Sheila Wolk burned in the cupboard. The fabric and the dmc I had already in store. Now I do the Tower at Stony Wood and the Gatekeeper every other week.
We are also busy to move our oldest son Ivan. They will live at 20 minutes drive distance of our house. At least, as the traffic-jams allow it. The complete family helps with redecorating. Fathers, mothers and granddad to paint the house inside. Because it was his profession, it is a lot easier for him to do. Next week all pieces of furniture are moving to his house, and then he have really left the house. But I think that he comes by regularly.
His brother is in the mood to keep the returning poker nights at his brothers house. There lies already an air bed, where he can spend the night on. 2000 stitches of the Gatekeeper already done.. I started at 24 february.

maandag 25 februari 2008

I've been Tagged

Well there is a first time for everything, I've just been tagged for the first time by Tracy and have to name seven weird or random facts about myself.
I have followed Tracy"s instructions so firstly here are the rules:
Rules:
1 Once you are tagged, link back to the person who tagged you.
2 Post the Rules on your blog.
3 Post 7 weird or random facts about yourself on your blog.
4 Tag 7 people and link them.
5 Comment on their blog to let them know they have been tagged.
7 weird or random facts about me
1. I love Great Danes
2. I love walking in the mountains
3. I love to ride a bike
4. I hate disco beat
5. I can stitch, making clothes, paint, repair the house, repair the car, shovel the garden etc.etc.
6. I drive my hub mad with chancing the room every week
7. I love my laptop....
People I have chosen to tag:-
Stacey, Louanne,Kyrie,Sirvinya,Michelle,sara, ??

zaterdag 23 februari 2008

Isabella, klaar / finished

Eindelijk is ze dan zover. Ze is klaar. Vandaag de laatste steken gedaan. Ze was niet moeilijk maar omdat ik de achtergrond weggelaten heb was het iedere keer goed kijken welke steken er niet bijhoorden. Dat heeft wel eens geresulteerd in uithalen.
Finaly she is done. Today i did the last couple of stitches. She was not hard to make but leaving the background was good for some frogging sometimes.......

zondag 17 februari 2008

Bijna klaar/ Almost done

Ze is dan bijna klaar. De laatste pagina is ingezet de bovenkant van har vleugels. En dan nog hier en daar wat hoekjes doen dan kan ik ver aan de Tower of Stoney Wood en aan de Madonna.

Well she is almost finished. The last page is the top of her wings. And then on several points some small parts. Then I can go forward on the Tower at Stoney Wood and to the Madonna.

dinsdag 5 februari 2008

Wild Wood Dancing

Mijn vader is pas begonnen aan Wild Wood Dancing van Kinuko Y.Craft. Hij heeft bijna de bovenste rij al weer af. Veel te snel. Ik kan hem helemaal niet bijhouden. En ik heb een naam hoog te houden. nou, dat kan ik wel vergeten.

My father has just started Wild Wood Dancing of Kinuko Y. Craft. He has almost finished the top row. Far to fast. I can not keep up with him. And I have to keep up my good name. Well I can forget it...........

zondag 3 februari 2008

Isabella

Na een drukke week toch nog tijd gevonden om wat te borduren.
Isabella schiet al lekker op, want ik wil ook echt verder met De Tower at Stony Wood.
Denise zal wel denken, ze doet er helemaal niets meer aan. Maar ik wil nu Isabella eerst af hebben.

I Found after a busy week still some time to stitch. Isabella hurry’s up already nicely. I want also further with the Tower at Stony Wood. Denise will think, she does nothing more at the Tower. But I want Isabella firstly finish.