vrijdag 4 januari 2008

Nieuwjaarsduik, New Years dive

Nou is alles weer voorbij. Oud en Nieuw en de daarbij behorende Nieuwjaarsduik.
Yuri en Sanne hebben dit gedaan. Inschrijven is gebeurt en de T-shirts zijn ontvangen.
Now is everything behind. Old and new and thereby the belonging new year's dive. Yuri And Sanne did do this. Register has been done and the T-shirts has been received.

Nu is het nog even wachten voor Astrid, Ger, Ivan en Falco die dus niet het koude zeewater ingaan. 400 andere mensen gaan deze duik wel maken. Now just wait for a moment for Astrid, Ger, Ivan and Falco who dont go into the sea. 400 other people are going to make this dive to.


Kijk daar ze staan vooraan hoor. Yuri in een zwarte zwembroek en schoondochter Sanne in een oranje bikini.
Look they stand at the front row. Yuri in the black swimming trousers and daughter-in-law Sanne in a orange bikini.

Yuri rent vooraan om als eerste het water in te duiken.
Yuri runs at the front to dive into the sea as the first one.

Gauw soep halen, ik heb het zo koud .
Rapidly go to the soup it is so cold.


En kijk wat een prestatie wij gedaan hebben.
And look what we have done a performance.

Klaar om naar huis te gaan naar een warm bad.
Ready to go home and to a warm bath.

Geen opmerkingen: