donderdag 29 november 2007

Veel projecten, many projects

Ik ben bezig met Isabella. Ik heb er weer zin in. Het gaat lekker en in het weekend heb ik wel deze bladzijde af. Dan stap ik even over op de Tower om de 500 steken te doen en na het weekend weer aan de Madonna. Daarna hoop ik dat de DMC binnen is om aan de Gatekeeper te beginnen. Ik heb nog nooit zoveel projecten gehad zeg.
Denise had even wat tegenslag. Ze moest veel steken uithalen want ze had de verkeerde bladzijde gebruikt. Erg jammer maar ik weet zeker dat ze het al weer ingehaald heeft.
Ger is druk met zijn werkvoorbereidingen om naar Newark te gaan. En aangezien de vluchtreglementen nog steeds streng zijn moeten alle toiletartikelen in het klein gekocht worden. Erg lastig om dat te realiseren.

I am busy with Isabella. It goes nicely, and in the weekend I have this page finished. Then I step on to the Tower to do the 500 stitches and after the weekend to the Madonna. After that I hope that the DMC is arrived to start with the Gatekeeper. I have had never so many projects. Denise had just some disappointing news. She had many Frogging to do because she had used the wrong page. But I know certainly that she has caught up with it already.
Ger is busy with its work preparations to go to Newark. And since the flight regulations are still strict, all toilet Article must be bought in small packages. Very cumbersome that to realise.

Schouder Isabella, sholder Isabella

Geen opmerkingen: