zaterdag 10 november 2007

Feest/Party

Na het feest gisterenavond, van Ger zijn werk, met een show van de Crazy Piano,s een blues café, een skihut, en zoveel eten en drinken als je wil. Zijn we bij de orde van de dag. Falco was er ook al weer vroeg bij. Het bleef lang donker en het stormde en hagelde. Eigenlijk weer om lekker in bed te blijven. Dan maar aan de slag. Het bleef wel opmerkelijk lang stil in huis. De jongens hadden ons naar het feest gebracht en konden ook pas bij Familie weg toen wij belden dat we opgehaald konden worden. Het is lang geleden dat het voor ons twee uur in de nacht werd. (ook voor de jongens) Er waren een kleine 650 mensen aanwezig. Weer veel oude bekenden gezien en gekletst. Ook hier heeft het antirook beleid al zijn invloed. Er was een kleine zaaltje waar gerookt mocht worden en verder in het hele complex niet. De uitgaansgelegenheid van de regio, Alcazar, was afgehuurd. Na twaalf uur was er nog een optreden van de huisband van Alcazar, die ons nog een uur bezig hield. Vanmorgen even geborduurd en Loriann beantwoord zij dacht dat het borduren verkeerd ging omdat het hobbelig werd. Maar dat is nu eenmaal zo als je veel kleuren moet af en aanhechten. Als het goed ingelijst word door een vakman zie je daar helemaal niets meer van. Toen ik met Merlijn en Artur bezig was schrok ik ook van het resultaat en dacht dat het niet meer goed zou komen. Maar je ziet er helemaal niets meer van het is goed opgespannen in de lijst. Nog een klein stukje (voor mijn doen) aan Madonna gedaan en daar even een foto van. Het is leuk om op het Bulletin Board van HAED te lezen dat er meerderen zijn die bezig zijn aan de Madonna.

After the party yesterday evening, from Ger's job, with a show of Crazy Piano’s, a blues café, a ski hut, and as much food and drink as your want. We are back to normal. Falco was early a wake and he had no guilty feelings for our late bedtime. It remained long dark and it stormed and hailed this morning. Weather to remain nicely in bed. It remained, however, remarkable long quiet in the house. The boys had brought us to the party, and stayed with family till we rang that we could be picked up. It was a long time ago, that it was two hours in the night. (also for the boys) There were an amount of 650 people during the party. Much old acquaintances seen and chatted. Here too the anti smoke policy, is already an influence. There was small room where could be smoked and further in the complete complex not. The place of entertainment of the region, Alcazar, had been hired. After midnight there was still an act of the house band of Alcazar, which kept us awake for another hour. I answered Loriann this morning on her question about her stitching. She thought it was going wrong. But the problem was when many colour changes has been done you get that wavy look. If it is well framed by a professional, you see nothing of it more. When I was busy with Merlin and Arthur I was also scared for the result and thought that it would be also a debacle. But you see nothing of it when framed. Stitched a small bit (for my doing) of the Madonna. It is nice that on the Bulletin Board of HAED you can read that there are more people busy with the Madonna.

Geen opmerkingen: